Prestació del Departament de Treball per als autònoms afectats econòmicament pel coronavirus
16/03/2020

Prestació del Departament de Treball per als autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per als professionals autònoms (persones físiques) que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, sempre que estiguin donats d’alta en alguna de les activitats sobre les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i que no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.Per accedir a aquest ajut, els professionals autònoms hauran d’estar donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) i tenir el domicili fiscal a Catalunya.L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques durant el mes de març de 2020 en comparació amb el mes de març de 2019. En el cas de les persones professionals autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, prevista per un total de 7,5 milions d’euros, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat. S’estima que d’aquesta prestació se’n podran beneficiar unes 4.500 persones professionals autònomes.Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).
Compartir:

linkedin share button