Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social
21/07/2020

Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social

El Govern aprova el Pla que fixa l’estratègia de reactivació econòmica i social del país.
El pla ha de servir perquè ningú quedi desprotegit, es quedi enrere o s’agreugi la seva situació de vulnerabilitat a causa de la covid-19, amb l’objectiu de mantenir el teixit productiu i els llocs de treball i reorientar sectors estratègics de la nostra economia cap a l’economia post-covid.Les línies de treball que s’estableixen al Pla s’han articulat entorn de 5 grans eixos: l’economia de la vida (que es preocupa per no deixar ningú enrere i ofereix igualtat d’oportunitats); la digitalització; la transició ecològica (en línia amb el Green Deal, l’estratègia de creixement econòmic de la Unió Europea basada en un ús eficient dels recursos); la societat del coneixement, i l’eix transversal (que incorpora les mesures sobre la perspectiva de gènere, la internacionalització o el finançament).En total, el Pla consta de 145 actuacions, agrupades en 20 projectes tractors, i valorades en un import de 31.765 milions d’euros. Del cost total d’implementació es preveu invertir 2.760 M€ l’any 2020, la resta de l’any es destinarà a actuacions immediates.El pressupost total es distribueix de la següent manera en funció dels eixos: més de 5.000 M€ per a l’economia de la vida; gairebé 1.000 M€ per a la digitalització; prop de 16.000 M€ per a la transició ecològica; més de 5.7000 M€ per a la societat del coneixement, i més de 3.000 M€ per a l’eix de la transversalitat.Els projectes inclouen mesures específiques, per exemple de protecció social, de reactivació del sector del comerç i d’ajuts per als sectors productius més afectats. La resta de projectes són de caràcter estratègic amb un horitzó de mitjà i llarg termini.Pots consultar més detalls del Pla aquí. Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus. 
Compartir:

linkedin share button