Les pimes industrials catalanes han augmentat les seves plantilles en un 2,4% durant el 2015
27/01/2016

Les pimes industrials catalanes han augmentat les seves plantilles en un 2,4% durant el 2015

Barcelona, 12 de gener de 2016. PIMEC ha presentat avui la primera enquesta sobre l’evolució del sector industrial durant el 2015 i les perspectives per al 2016 en matèries econòmiques clau com són les vendes, l’activitat exportadora, les inversions i les plantilles.A través d’un sistema d’enquesta realitzada pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), s’han fet 400 entrevistes telefòniques assistides per ordinador (CATI) en un univers d’empreses amb assalariats de l’àmbit geogràfic de Catalunya amb un màxim de 250 treballadors.Els resultats de l’enquesta s’han recollit en el primer INFORMES de l’Observatori de la pimec de l’any, que porta per títol “Evolució de la pime industrial catalana 2015 i perspectives 2016”. Les dades més rellevants són les següents:L’any 2015 ha estat positiu per a la pime industrial a Catalunya. El saldo d’empreses que han experimentat un augment de vendes és del 40%.L’enquesta identifica la destinació geogràfica de les vendes de la pime industrial:o   43% a Catalunyao   32% a l’estrangero   25% a la resta d’EspanyaL’any 2015 també ha estat bo per a l’exportació: el saldo d’empreses que han augmentat les vendes a l’estranger és del 41%.Un 75% de les pimes industrials ha realitzat inversions durant l’any 2015. Aquestes han anat destinades principalment a maquinària (85% de les empreses que han invertit), informàtica (78%) i innovació (60%).Les tres principals finalitats de la inversió han estat: augmentar la capacitat productiva (57% de les empreses que han invertit), la millora de la productivitat (55%) i la sostenibilitat (31%).Les pimes industrials han augmentat les seves plantilles en un 2,4% durant el 2015.Les previsions per al 2016 són optimistes, tant en activitat global com específicament en matèria d’exportació, inversió i augment de plantilles.Segons l’Anuari de la pime catalana 2015, a Catalunya hi ha 35.700 pimes del sector industrial que ocupen 275.000 persones i aporten 21.500 milions d’euros de VAB.
Compartir:

linkedin share button