PIMEC Turisme presenta al•legacions al projecte de decret del Reglament de Turisme de Catalunya
15/09/2016

PIMEC Turisme presenta al•legacions al projecte de decret del Reglament de Turisme de Catalunya

Barcelona, 16 de setembre de 2016. PIMEC Turisme, a partir de les observacions formulades per les organitzacions que agrupa, ha presentat al·legacions al projecte de decret del Reglament de Turisme de Catalunya.Una part de les al·legacions fan referència al règim de condomini dels establiments hotelers i dels establiments d’apartaments turístics, així com en els serveis que puguin oferir els càmpings, les característiques diferenciades que puguin tenir els Càmpings de Muntanya, en el temps màxim d’estada de les autocaravanes.Una segona part de les al·legacions se centra en els requisits que han de complir els habitatges d’us turístic.Un tercer aspecte en el qual s’incideix és en la necessitat de què tot el sector turístic de Catalunya estigui representat a la Comissió del Fons per al foment turístic.Finalment, també es demana una major seguretat jurídica en relació als requisits tècnics mínims establerts per als establiments hotelers, establiments de càmping, establiments de turisme rural i establiments d’hostalatge.PIMEC Turisme continuarà treballant per evitar que la repercussió econòmica que els costos de compliment de la normativa tenen en les empreses del sector i, sobretot, en les de més petita dimensió minvi la competitivitat del sector, així com en què la reglamentació que afecta els establiments turístics incorpori els principis de proporcionalitat i capacitat en relació als costos normatius, i simplifiqui i abarateixi els procediments per garantir el compliment de la normativa.
Compartir:

linkedin share button