PIMEComerç, CEDAC, ABCC i Barcelona Oberta demanen un horari d'obertura únic en el comerç: de 6:30h
30/05/2018

PIMEComerç, CEDAC, ABCC i Barcelona Oberta demanen un horari d’obertura únic en el comerç: de 6:30h

Barcelona, 31 de maig de 2018.- PIMEComerç, CEDAC, ABCC i Barcelona Oberta demanen establir un horari comercial únic que delimiti el marge d’obertura entre les 6.30h i les 21.30h; que és el resultat de la mitjana entre l’horari d’estiu (de 7h a 22h) i el d’hivern (de 6h a 21h). Així mateix, posen de manifest la seva disconformitat amb la proposta de modificació de la llei de comerç 18/2017, presentada pel grup parlamentari de Catalunya En Comú-Podem el darrer 17 de maig al Parlament de Catalunya, per establir un horari únic per al comerç que fixi el tancament de les botigues de 21h a 6h. Les esmentades entitats consideren que la decisió d’introduir el doble horari d’estiu i d’hivern en la Llei de Comerç, Serveis i Fires va ser un error, tenint en compte que va ser aprovada en última instància i no va ser consensuada amb el sector. A més, genera una situació de desconcert, tant per als propis comerciants com per als consumidors. En segon lloc, cal també reiterar que el compromís del sector adquirit a la Taula Quadrangular de Comerç, creada en el marc del Pacte per a la Reforma Horària, estableix que, si bé s’ha de treballar per una racionalització dels horaris, aquesta proposta s’emmarca en la idea d’equilibri entre la llibertat i l’autosuficiència de la ciutadania en les seves relacions de consum. De la mateixa manera, també es va fer constar que, per la naturalesa del comerç, aquest s’adaptarà a les mesures d’acceleració quan el sector i la resta d’àmbits li ho permetin i en garanteixin la viabilitat i estabilitat. I per últim, es va acordar que, com a pas previ, es durien a terme algunes mesures: estudis d’impacte de la reforma horària en el comerç; proves pilot a diferents municipis, i campanyes de sensibilització de consumidors i comerciants.
Compartir:

linkedin share button