PIMEC valora positivament la baixada de tipus d'interès del BCE com a mesura per estimular l'economia
06/06/2024

PIMEC valora positivament la baixada de tipus d’interès del BCE com a mesura per estimular l’economia

S’espera que el BCE baixi fins a un màxim del 0,5% addicional durant aquest 2024, que equival a una o dues baixades de 0,25%, degut al repunt de la inflació dels pròxims mesos La patronal millora les perspectives de l’economia catalana per aquest any 2024, malgrat algunes febleses i factors d’incertesa Barcelona, 6 de juny del 2024. Després que el Banc Central Europeu (BCE) hagi anunciat avui una reducció dels tipus d’interès de 25 punts bàsics, situant-los al 4,25%, PIMEC considera aquesta decisió positiva i necessària per estimular l’economia europea, on el creixement econòmic ha sigut dèbil l’últim any, i per establir unes millors condicions financeres per a l’any 2025. La patronal ha explicat que la baixada de tipus d’interès suposa un alleujament per a moltes pimes que, en els últims mesos, han afrontat dificultats en l’accés al crèdit. A més, ha recordat que aquesta decisió posa final a la pujada del cost dels diners iniciada el juliol de 2022 a causa de l’increment accelerat de la inflació i marca l’inici d’un cicle de baixades que acompanyin la baixada de la inflació. Tot i la baixada de tipus d’avui, PIMEC considera que en els propers mesos hi haurà un repunt de la taxa interanual d’inflació, principalment a causa d’un efecte estadístic conegut com a efecte base i no per una tensió real en els preus. La inflació subjacent, que exclou els components més volàtils com l’energia i els aliments no processats, i altres indicadors com l’Índex de Preus de Producció (IPP) i els preus implícits del PIB, indiquen que no hi ha un tensionament significatiu en els preus dels productes. En aquest context, les properes baixades de tipus d’interès no seran necessàriament ràpides ni immediates. L’escenari més probable és que les pròximes baixades es produeixin ja passat l’estiu i que es produeixi una o dues baixades més, per situar el tipus a finals d’any entre el 3,75%-4%. Cal recordar que, tot i la millora del creixement de la zona euro durant el primer trimestre de 2024, amb un creixement del 0,3%, el creixement de l’economia europea va ser molt moderat durant el 2023 i és necessari no mantenir els tipus alts més enllà del necessari. Diversos estudis fixen el tipus d’interès neutral de la zona euro, que és aquell que es considera que ni estimula ni frena l’activitat econòmica, entre el 0,5% i l’1%. Per tant, la baixada anunciada pel BCE és un pas en la direcció correcta per aconseguir aquest objectiu i que l’economia europea no entri en recessió. Aquesta reducció també aportarà una major certesa a la planificació financera i inversions futures de les empreses i al mercat financer. A partir d’aquesta baixada es comença un camí de reduccions progressives a mesura que la inflació es controla, que permetrà que el sector financer vagi millorant les condicions d’accés al crèdit, especialment a partir de l’any 2025. Implicacions per a les pimes En els pròxims mesos, la majoria de les pimes no percebran canvis immediats en les condicions de crèdit, ja que encara ens trobem en un entorn de crèdit bancari restrictiu per a les empreses i els canvis en els tipus d’interès tenen una demora en la seva transmissió al sistema financer. De cara a l’últim trimestre de l’any i principi del vinent, la continuïtat en la moderació dels preus i les possibles noves baixades poden donar pas a una millora en les condicions creditícies, establint una base sòlida per mantenir el creixement durant el 2025 i proporcionar un entorn més favorable al finançament necessari de les mipimes per a les seves operacions i expansions. Revisió de l’escenari econòmic per als propers 6 mesos La recent baixada de tipus d’interès coincideix amb la revisió de l’escenari econòmic que ha fet PIMEC per als pròxims sis mesos. Les condicions econòmiques per a aquest període han millorat, gràcies també a la millora de les perspectives de l’economia europea, i es preveu que l’economia catalana pugui créixer al voltant del 2%. El consum de les famílies mostra fortalesa en alguns sectors, com l’alimentació i la farmàcia, però feblesa en béns duradors com la tecnologia i el tèxtil. Pel que fa a la inversió, el creixement es manté moderat, amb una disminució notable en la inversió en béns d’equipament però amb un lleuger augment en la inversió en construcció. A més, la millora de les condicions de sequera també afavoreix aquesta millora de perspectives. Malgrat aquesta millora de les perspectives, encara hi ha molts elements d’incertesa i perills que confirmen que ens trobem en un procés de consolidació econòmica. Factors com les tensions geopolítiques i la volatilitat dels preus energètics representen riscos significatius. Encara no es pot afirmar que s’ha iniciat un nou cicle de creixement econòmic sostenible. Aquesta situació requereix una adaptació proactiva de les polítiques econòmiques per assegurar un creixement estable i durador. Relació entre polítiques fiscals i monetàries Des de PIMEC, considerem important acompanyar la baixada de tipus d’interès amb una moderació de la política fiscal expansiva de les administracions públiques per evitar un augment excessiu del dèficit públic. La millora de les condicions creditícies hauria de facilitar un increment del crèdit a les empreses, especialment per a inversions que impulsen el creixement econòmic. No obstant això, hi ha el perill que si es perpetua l’increment del deute necessari per finançar els dèficits públics, es retragui el crèdit i les possibilitats de creixement a les empreses, al mateix temps que s’incrementa el nivell impositiu de l’economia per finançar els nous dèficits i s’entri en una espiral que freni el creixement del consum i de la inversió privada.    
Compartir:

linkedin share button