PIMEC Vallès Occidental aposta per millorar la situació de persones que busquen noves oportunitats l
02/02/2016

PIMEC Vallès Occidental aposta per millorar la situació de persones que busquen noves oportunitats l

Durant l’any 2015, PIMEC Vallès Occidental va atendre 341 persones.
Sabadell, 3 de febrer de 2016. PIMEC Vallès Occidental desenvolupa el programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció, gràcies a la col·laboració de la patronal amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).És la cinquena vegada que Sabadell acull aquest projecte. L’any passat es van atendre 341 persones, tot assolint un nivell d’inserció positiu, tenint en compte l’aleshores encara difícil conjuntura de les pimes. En aquest sentit, cal destacar que el contacte directe de PIMEC Vallès Occidental amb el teixit empresarial del territori ha facilitat l’encaix entre l’oferta i la demanda.L’objectiu d’enguany és posar a l’abast de les persones desocupades un conjunt de recursos d’orientació que permetin situar-les en una millor posició davant el procés de recerca de feina. Això s’aconsegueix a través d’un coneixement més acurat del mercat de treball actual i la definició dels objectius professionals, la identificació i el desenvolupament de les competències necessàries en el context laboral, la millora en l’ús de les eines informàtiques, per tal d’optimitzar el procés de recerca de feina mitjançant sessions grupals i atenció individualitzada. El programa ofereix també sessions informatives sobre “Treballar a Europa”, per a totes aquelles persones interessades a conèixer els recursos existents.D’altra banda, les persones participants tenen la possibilitat de realitzar pràctiques professionals en empreses, amb la finalitat d’ajudar l’usuari a desenvolupar les competències professionals d’una manera més pragmàtica i sòlida, reincorporar-se al mercat laboral, adquirir una nova experiència, així com reciclar-se i conèixer noves ocupacions, tot millorant la seva ocupabilitat. Aquesta iniciativa continua tenint una bona acollida i compta amb la col·laboració del teixit empresarial del territori. Departament de ComunicacióNúria Fernándeznfernandez@pimec.org93 496 45 00@NuriaFdz_
Compartir:

linkedin share button