PIMEC, única patronal catalana el Congrés Europeu sobre Igualtat de Gènere
03/07/2018

PIMEC, única patronal catalana el Congrés Europeu sobre Igualtat de Gènere

PIMEC va participar al Congrés celebrat a Brussel·les per l’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, EIGE en les seves sigles angleses. EIGE, amb seu a Vilnius (Lituània), és una agència europea creada el 2010 per a promoure una major igualtat de gènere arreu de la Unió Europea (UE).Entre les activitats d’EIGE, figura l’elaboració d’estudis sobre igualtat i la celebració de congressos per a posar en comú bones pràctiques dins aquest àmbit. En el Congrés van participaruns 70 delegats de 20 països, entre els quals PIMEC com a únic representant català.Al llarg del Congrés es van posar de relleu diferents dades sobre la diferència entre homes i dones arreu de la UE, en àmbits com la formació, la ocupació i el salari. Segons EIGE, la igualtat de gènere ha millorat a la UE però molt modestament. A través del seu Índex d’Igualtat de Gènere , que recull anualment fins a 20 indicadors en 7 categories, l’Agència europea constata com el conjunt de la Unió ha passat de 62 a 66 punts en una escala de 1 a 100 (1-desigualtat màxima, 100-igualtat màxima) des del 2005. Es tracta, doncs d’una millora molt minsa, del 6% en 13 anys, similar a la que s’ha produït també a Espanya.Segons càlculs d’EIGE, la desigualtat de gènere provoca una pèrdua del PIB europeu del 7 al 10%, a més de generar greus incerteses sobre el futur de l’economia europea. Un dels aspectes clau analitzats al Congrés va ser per exemple la manca de dones a formacions i treballs tècnics i tecnològics, quan aquest sector necessitarà 700.000 nous treballadors als propers anys. De la mateixa manera, l’absència d’homes a ocupacions i formacions de caire sanitari i social contrasta amb la demanda de més de 300.000 nous en aquests àmbits a Europa arran de l’envelliment demogràfic.PIMEC ha exposat al Congrés la seva tasca pionera a Catalunya en matèria d’igualtat en el marc del Consell de Relacions Laborals (CRL) i la seva Comissió d’Igualtat i Temps en el Treball. Entre d’altres, aquest òrgan consultiu ha elaborat una Guia amb recomanacions per a la negociació col·lectiva dels Plans d’Igualtat de Gènere entre les pimes catalanes, així com un Protocol per prevenir i abordar les situacions d’ assetjament sexual o per raó de sexe a les empreses.  Ara mateix, també treballa en una Guia per ajudar les empreses a detectar la bretxa salarial 
Compartir:

linkedin share button