PIMEC rebutja el decret llei d’augment dels pagaments a compte de l’Impost de Societats ja que és co
29/09/2016

PIMEC rebutja el decret llei d’augment dels pagaments a compte de l’Impost de Societats ja que és co

Critica que la improvisació de l’executiu espanyol penalitzi les pimes per poder complir amb Europa.
Barcelona, 30 de setembre de 2016. PIMEC considera que la mesura relativa a l’avançament de recaptació tributària que pretén implementar el govern en funcions és una mostra més de la imprevisió que suporten les pimes, que comporta noves càrregues financeres i formals, i que posa de manifest el desconeixement i menyspreu vers aquest col·lectiu, el més castigat per la crisi i que ja suporta una forta càrrega impositiva, fins i tot superior a la de les grans empreses.La mesura és deslleial, ja que pretén millorar la tresoreria de l’Administració i disfressar el dèficit públic, tot a càrrec, entre d’altres, de més de 5.000 empreses catalanes, la gran majoria pimes. Aquest perjudici per a les empreses, a més, es produeix sense marge de maniobra, ja que el primer pagament es preveu en menys de 20 dies des de la seva aprovació i afecta moltes empreses que no haurien d’haver assumit aquest pagament o ho haurien fet en una menor quantia.Malgrat que es parla d’una mesura dirigida a les grans empreses, la patronal recorda que el llindar fixat suposa l’afectació de mitjanes empreses i part de les considerades petites per la seva estructura de personal i recursos. Aquest fet demostra un desconeixement de la realitat en què operen moltes de les nostres empreses, la gran majoria pimes, i de la seva capacitat per fer front a uns canvis com els plantejats.Un avançament tributari del 23% sobre el resultat comptable pot ser prou rellevant perquè les tensions de tresoreria i costos financers sobrevinguts generin serioses dificultats a unes empreses que ja operen amb excessives incerteses econòmiques i polítiques. Especialment quan es tracta d’una mesura aprovada amb presses perquè sigui d’aplicació immediata. Sense oblidar que els càlculs sobre el resultat comptable poden ser molt dispars respecte a les quantitats resultants de treballar amb la base imposable. Aquesta situació comportaria l’incompliment del principi de capacitat econòmica dels contribuents.A més, les quantitats tributades en excés no es recuperaran, en el millor dels casos, fins a febrer del 2018, i aquest préstec de les empreses a l’administració no comporta cap tipus d’interès que compensi el greuge; mentre que si les empreses han de demanar finançament o ajornament impositiu, com sembla inevitable, sí que hauran d’assumir costos financers i algunes d’elles es poden veure abocades al tancament.És a dir, la proposta de pagaments fraccionats amb què l’executiu pretén quadrar els seus comptes és deslleial amb les empreses pel seu caràcter confiscatori i per la impossibilitat d’haver-ne previst els costos sobrevinguts. Per tot això, PIMEC rebutja el reial decret aprovat per l’actual executiu en funcions i demana que no s’incloguin les pimes en aquesta mesura i que es tinguin més en compte a l’hora de legislar.  Llegeix els aspectes més rellevants en relació als pagaments fraccionats de l’impost sobre societats en el nostre article: “”Les empreses amb facturació superior als 10 milions d’euros han de pagar anticipadament el 23% del seu resultat””
Compartir:

linkedin share button