PIMEC proposa un esquema de quitança del crèdit ICO com a mesura necessària per a la recuperació eco
28/01/2021

PIMEC proposa un esquema de quitança del crèdit ICO com a mesura necessària per a la recuperació eco

La patronal destaca que “rescatar a les empreses evitarà que s’hagi de rescatar a la banca” i demana actuar amb rapidesa per evitar problemes d’insolvència
Barcelona, 29 de gener de 2021. Després que ahir s’anunciés per part de la Unió Europea l’ampliació i extensió del Marc Temporal d’Ajuts d’Estat de suport a l’economia en el context de pandèmia, PIMEC proposa un esquema de quitança dels crèdits concedits amb aval ICO Covid-19 com a mesura necessària per garantir la recuperació econòmica. Davant d’aquest anunci, i tenint en compte que informes d’entitats com l’FMI, l’AFME i el Banc d’Espanya conclouen que existeix un risc alt d’insolvències, la patronal alerta que cal actuar en forma anticipada per tal d’evitar els mateixos errors comesos a la crisi econòmica de 2008, els quals van tenir un elevat cost en termes de rescat a la banca. Per això, l’entitat considera molt més efectiu rescatar a les empreses, ja que això evitarà que s’hagi de rescatar a la banca.L’entitat ha defensat una conversió del programa d’avals ICO en ajuts directes a les empreses amb l’objectiu de configurar un esquema de quitança dins de la nova adaptació del Marc Temporal d’Ajuts d’Estat que eviti un problema d’insolvència descontrolat. La patronal ha assegurat que aquesta iniciativa accelerarà la recuperació econòmica i facilita l’accés de les empreses als Fons Europeus al generar capacitat inversora per la via de la recapitalització indirecta que aporta una quitança.Sobre l’import de l’esquema d’ajut, PIMEC ha destacat que, tenint en compte que els avals ICO han generat un finançament entorn dels 110.000 €, es podria plantejar una quitança del 40 % que significaria un rescat empresarial de 44.000 €, xifra inferior al cost del rescat de la banca de la crisi del 2008. A més, ha recomanat que aquest percentatge pro mig es moduli segons l’afectació econòmica de les empreses beneficiàries, tot definint un percentatge mínim global i a partir d’aquí incrementar-lo segons afectació.En relació a la seva aplicació, l’entitat ha plantejat una part de la quitança aplicable de forma immediata i una altra a aplicar al llarg del període d’amortització. Així mateix, creu que haurien de registrar-se com a reserves no distribuïbles i implicar una prohibició de repartiment de dividends durant un determinat període. D’aquesta forma, s’evitaria un impacte fiscal negatiu i es maximitzaria la millora de la solvència empresarial.Finalment, PIMEC ha posat de manifest la importància del Marc Temporal d’Ajuts d’Estat si tenim en compte que el volum d’ajuts directes que ha aplicat Espanya és molt més reduït que l’aplicat per part d’altres països, fet que suposa una clara competència deslleial a les nostres empreses. En aquest sentit, adverteix que, si altres països apliquen aquesta opció i Espanya no ho fa, serà un nou greuge comparatiu per les pimes del nostre país.  

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button