PIMEC ha aconseguit un volum total de finançament de més de 75 milions d’euros per a 500 pimes catal
08/08/2016

PIMEC ha aconseguit un volum total de finançament de més de 75 milions d’euros per a 500 pimes catal

Sobretot, s’ha donat suport a la gestió per tal de tenir un major control de la tresoreria i a la renovació dels productes financers contractats
Barcelona, 9 d’agost de 2016. PIMEC ha gestionat la renovació de finançament i ha donat suport en l’organització de tresoreria de 500 pimes catalanes durant el primer semestre d’aquest 2016. Per fer-ho, ha comptat amb la seva xarxa d’assessors, més de 40 professionals distribuïts per tot el territori de Catalunya, que han notat com cada cop les pimes demanen un suport més ampli i profund en la gestió, control de la tresoreria i cerca d’instruments financers per cobrir les necessitats de finançament a curt i llarg termini.La patronal ha aconseguit un volum total de 75 milions d’euros, dels quals 56M€ han estat per a empreses de Barcelona (374); 9,75M€ per a empreses de Tarragona (65); 5,25M€ per a empreses de Lleida (35); i 4M€ per a empreses de Girona (26).Segons el sector d’activitat, el 35% de les empreses que ha aconseguit finançament ha estat del sector industrial (176), el 25% de l’agroalimentari (124), el 17% de comerç (84), el 12% de serveis (62), i l’11% de la construcció (54).Si tenim en compte la dimensió de les empreses, un 19% de les empreses són micro (94), un 37%, petites (185), i un 44%, mitjanes (221).PIMEC  fa una valoració positiva de la tasca realitzada, però recorda que el finançament de l’empresa no és una assignatura menor i per aquest motiu les pimes haurien de seguir les recomanacions següents, que són fruit de l’experiència acumulada de la patronal. En aquest context, el departament de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC detecta que les principals dificultats que es troben les pimes a l’hora de finançar la seva activitat són:- Desbancaritzar el pool bancari. Darrerament la proliferació d’altres entitats no bancàries ofereix l’oportunitat a l’empresa de diversificar els proveïdors financers. Per evitar situacions que s’han produït en el passat, és molt recomanable introduir algunes d’aquestes entitats com a proveïdors financers.- Alerta dels canvis en el mapa bancari. Tenint en copte les fusions i absorcions de les entitats financeres, l’empresa tindrà més limitacions per trobar finançament i haurà de donar entrada a noves entitats per tal d’ajustar correctament el seu pool bancari.- Negociar les condicions. Durant aquest primer semestre les condicions creditícies han estat força menys elevades que en exercicis anteriors. En aquest sentit és molt important fixar-nos en les condicions creditícies, tenint en compte la temporalitat dels instruments financers.- Manca de control de la tresoreria. En algunes situacions l’augment de l’endeutament per part de l’empresa actual obliga a les pimes a gestionar encara més correctament la tresoreria, és a dir, cobraments i pagaments, entrades i sortides. Aquest control indicarà la millor forma per poder finançar correctament les necessitats a curt termini tant d’inversions com de circulant.
Compartir:

linkedin share button