PIMEC facilita l’accés de les pimes al mercat cubà
12/10/2016

PIMEC facilita l’accés de les pimes al mercat cubà

La patronal assenyala que encara hi ha qüestions, en vies de solucionar-se, que dificulten l’entrada de les pimes al país
Dijous, 13 d’octubre de 2016. Cuba és un mercat potencial de creixent interès per l’obertura econòmica que s’hi està produint, els canvis en les relacions diplomàtiques amb els EUA, i per la necessitat d’inversions i béns i serveis que l’economia cubana no pot satisfer internament.PIMEC, conscient d’aquesta realitat, presenta aquest país com a oportunitat de negoci per a les pimes catalanes, especialment en el sector turístic, però assenyala que hi ha algunes dificultats de caràcter estructural (licitacions públiques), econòmic (tensions de tresoreria en divises), i financer (terminis de pagament superiors a l’any),  perquè les empreses puguin accedir-hi.L’entitat remarca que algunes d’aquestes qüestions es poden minimitzar col·laborant amb socis locals i l’acompanyament d’empreses amb llarga experiència en aquest país. Per facilitar l’accés de les pimes a aquest mercat, PIMEC celebrarà una jornada de trobades individuals amb experts en internacionalització el pròxim 20 d’octubre.Així mateix, la patronal preveu que  les dificultats econòmiques s’aniran corregint a través de l’arribada de turisme provinent dels EUA i de l’increment de la inversió estrangera al país.Les dificultats que romanen, per tant, són les de caire financer. Per això, PIMEC creu que s’hauria de facilitar l’accés de les pimes a aquest país mitjançant les següents vies:·        Accés a prefinançament bancari per tal de disposar de la liquiditat necessària per assumir els llargs terminis de cobrament. Cal impulsar les cartes de crèdit.·        Establiment de sistemes de garantia per no haver d’assumir tot el risc d’unes operacions potencialment atractives però que suposen uns riscos majors que en altres països.·        Accés a descomptes com els que permeten les línies de CESCE. Per aquest motiu es fa una petició a aquelles entitats financeres que actualment no consideren  aquestes assegurances de crèdit perquè ho facin.·        Claredat en les condicions i conseqüències sobre la inversió estrangera que suposen els acords que els governs espanyol i cubà duguin a terme. 
Compartir:

linkedin share button