PIMEC demana que la reforma del sistema de formació per a l’ocupació tingui en compte les pimes
08/03/2015

PIMEC demana que la reforma del sistema de formació per a l’ocupació tingui en compte les pimes

Barcelona, 9 de març de 2015. El Govern central està treballant en la reforma del sistema de formació de les persones en situació d’atur, de les empreses i dels seus treballadors. Davant de les mancances que està demostrant l’actual sistema, PIMEC demana que el nou model incorpori mesures perquè les pimes hi tinguin un millor accés. En aquest sentit: Les persones empresàries, que han de cotitzar en règim d’autònoms, han de poder participar en els cursos que es facin per als seus treballadors. Les pimes han de poder acumular les quotes de formació (420€ anuals per a empreses de menys de cinc treballadors) durant dos o tres anys, per tal que puguin finançar cursos més llargs o més costosos, segons les seves necessitats reals. Les pimes han de poder agrupar les seves quotes amb un criteri sectorial o territorial per tal de minimitzar els costos derivats de gestionar la formació. Les pimes, especialment les microempreses, han de disposar de procediments administratius simplificats per gestionar els ajuts i proporcionals als volums econòmics que gestionen. Cal que es facilitin altres mesures compensatòries (fiscals) per equilibrar la manca de recursos de les pimes, a fi que puguin fer front a la formació dels seus treballadors. En el gràfic següent s’observa la participació de les empreses en l’actual model de formació contínua; es constata el poc volum de les microempreses i pimes.
Compartir:

linkedin share button