PIMEC demana als ajuntaments catalans definir uns Pressupostos de 2024 amb unes ordenances fiscals j
30/10/2023

PIMEC demana als ajuntaments catalans definir uns Pressupostos de 2024 amb unes ordenances fiscals j

La patronal alerta que l’increment generalitzat dels impostos i taxes municipals se suma al xoc inflacionari i a l’encariment dels subministraments
Barcelona, 31 d’octubre del 2023. En relació amb la preparació dels Pressupostos per a l’exercici de 2024 per part de les administracions locals catalanes, PIMEC demana uns comptes municipals i unes ordenances fiscals coherents amb la situació actual de les empreses i les famílies. La patronal ha elaborat un conjunt de propostes adreçades a les administracions locals amb l’objectiu que “els increments no suposin una excessiva càrrega a les famílies i les pimes”. Les propostes contribueixen a la dinamització de l’economia des de la fiscalitat municipal, tot recomanant tenir en compte les partides de les despeses, la inversió i els ingressos.Després dels anuncis d’una pujada generalitzada dels impostos i les taxes municipals a alguns territoris catalans per al 2024, PIMEC sol·licita que “l’increment fiscal es moderi aquest any i es fraccioni la quantia prevista inicialment al llarg dels pròxims 3 anys”. La patronal reconeix la importància d’una recaptació fiscal eficient per garantir la continuïtat dels serveis públics, però alhora considera que és imprescindible que “ningú, ciutadà o empresa, es quedi enrere a causa dels increments dels tributs”. PIMEC recorda que aquesta pujada dels impostos i les taxes municipals se suma al xoc inflacionari actual i a l’encariment dels subministraments, dels costos energètics i de les matèries primeres.Així mateix, la patronal expressa que els consistoris han de vetllar per tal que les partides de despesa i d’inversió promoguin una economia municipal emprenedora i generadora d’activitat econòmica. A més, PIMEC demana que les administracions municipals distribueixin els recursos amb l’objectiu “d’impulsar les oportunitats entre la ciutadania per tal que la creació de llocs de treball i el desenvolupament de projectes empresarials que generen riquesa i progrés siguin la seva prioritat”.En termes generals, PIMEC proposa mesures per a les diferents ordenances fiscals. Pel que fa a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) la patronal demana incorporar o augmentar les bonificacions del tribut per a les inversions de plaques solars i la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques PIMEC proposa, entre d’altres, incorporar o incrementar la bonificació durant cinc anys en aquelles activitats que s’instal·lin al municipi i a augmentar-la també a aquelles empreses que creïn ocupació neta anual. En relació amb l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, la patronal considera que cal incorporar o incrementar la bonificació del 95% en les transmissions de negocis amb arrelament al municipi i que es transmetin per a la continuació de l’activitat.A més, PIMEC proposa la creació d’un pla de racionalització de les despeses que faci sostenibles els serveis bàsics; un pla de simplificació administrativa i el disseny d’unes ordenances fiscals on es contemplin les mateixes facilitats tant per accedir a les bonificacions i a les subvencions com pel pagament dels impostos i les taxes municipals.
Compartir:

linkedin share button