PIMEC demana al nou Govern de la Generalitat que acceleri el desplegament de la llei de formació i q
26/01/2016

PIMEC demana al nou Govern de la Generalitat que acceleri el desplegament de la llei de formació i q

Barcelona, 21 de gener de 2016. Davant les previsions de creixement econòmic i de l’ocupació per a l’any 2016, de la constitució del nou govern i del calendari de desplegament de la llei de formació i qualificació professional, PIMEC demana al nou Govern que acceleri al màxim la posada en marxa de l’Agència Pública del Sistema de Formació i Qualificació Professional i la resta d’elements que han d’impulsar el gran salt qualitatiu i quantitatiu que la nostra formació professional  necessita.PIMEC tem que es reiterin les tensions en el mercat del treball a causa del desencaix entre l’oferta i la demanda de qualificació, i per això demana urgència en la implantació de les reformes aprovades en la llei de formació i qualificació professional.En concret:Situar l’empresa en el veritable origen i destí de qualsevol acció de formació professional a través d’un sistema de prospecció potent, adequant els instruments als perfils i necessitats dels diferents usuaris.L’orientació professional ha de ser l’única porta d’entrada a qualsevol acció de formació i qualificació professional.L’Agència Pública de Formació i Qualificació Professional hauria d’estar adscrita al mateix Departament de la Presidència, en el qual hi ha adscrit el seu òrgan de govern –la Comissió Rectora–, tot garantint que disposa de la suficient autonomia de gestió i que les decisions executives de la  Comissió Rectora es puguin dur a terme amb els Departaments amb competències en la matèria.Cal cercar estructures de coordinació (ara inexistents) entre els òrgans de participació, els uns territorials i els altres sectorials, dels respectius  sistemes de formació i qualificació i d’ocupació (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).La formació professional és costosa però absolutament necessària des del punt de vista social i econòmic. Cal més inversió i garantir l’eficiència en els resultats (millora de les ràtios de graduació i certificació)La Xarxa de Centres de Formació Professional ha de ser plural i especialitzada (sectorialment, enfocats a uns o altres col·lectius específics, amb itineraris school-based o company-based) i disposar de la suficient autonomia, recursos i flexibilitat.El president de PIMEC, Josep González, recorda que “el futur model econòmic català es construirà sobre la base de l’estructura de la nostra població activa. La manca de personal tècnic qualificat, especialment en els nivells mitjans corresponents als estudis de Grau Mitjà, suposa un dèficit de productivitat que pot esdevenir, de nou, un llast per al creixement econòmic i la competitivitat de les nostres empreses”.
Compartir:

linkedin share button