PIMEC constata que la rendibilitat econòmica de les pimes del Maresme és d’un 9,3%, xifra semblant a
03/11/2020

PIMEC constata que la rendibilitat econòmica de les pimes del Maresme és d’un 9,3%, xifra semblant a

La patronal presenta un informe que indica que, del 2013 a 2018, el teixit productiu del territori presenta registres globals inferiors als catalans però e
Mataró, 4 de novembre de 2020. PIMEC constata que la rendibilitat financera i econòmica de la pime del Maresme és molt semblant a la del conjunt de Catalunya al llarg del període 2013-2018; el 2018 va ser del 9,3% i 5,6%, respectivament. En una roda de premsa telemàtica per presentar l’informe sota el títol ‘Una radiografia de les pimes del Maresme (2013-2018)’, el president de PIMEC Maresme – Barcelonès Nord, Joan Pera, ha destacat que les empreses del territori “presenten globalment registres inferiors als del conjunt de Catalunya, atesa la seva estructura productiva, però mostrant una dinàmica clarament positiva des del 2013 fins al 2018”. D’altra banda, ha fet una valoració de l’actual situació del teixit productiu al Maresme: “Les nostres pimes i autònoms estan patint els efectes de la Covid-19; vull destacar que l’activitat empresarial és compatible amb la protecció de la salut i demano a l’Administració menys traves i més ajudes econòmiques davant els problemes de solvència de les nostres pimes”.Per part seva, el director de l’Observatori de la PIMEC, Modest Guinjoan, ha presentat els resultats de l’informe. En primer lloc, ha destacat que el nombre de pimes que van presentar els seus estats comptables al Registre el 2018 i que han superat els filtres de coherència a la comarca va ser de 4.392 (159 més que el 2017), de les quals un 67,4% pertanyen al sector serveis, un 18% a la indústria, el 13,4% a la construcció, i un 1,2% al sector primari. A més, sobre l’estructura empresarial comparada amb el conjunt de Catalunya, ha dit que “al Maresme en destaca un major pes relatiu del sector industrial, 2,7 punts per sobre del català, amb un total de 790 empreses i un considerable major pes del tèxtil, cuir i confecció”.Després d’explicar que la xifra de vendes per empresa al Maresme es mou entre l’1 i l’1,3 milions d’euros de mitjana, xifra un 25-30% inferior a la del conjunt de Catalunya, ha afegit que “les empreses de la comarca generen internament nivells de valor afegit força semblants als del conjunt català”. En relació a la dimensió mitjana de la pime el 2018, Guinjoan ha comentat que a 2018 era de 8,4 empleats per empresa enfront dels 9,9 de mitjana que enregistra el conjunt de Catalunya. Per grans sectors, l’industrial és el que factura més per empresa (amb el químic al capdavant) mentre que el sector de la construcció és el que factura menys, per bé que és el que genera més valor afegit sobre vendes. “A nivell d’activitats, les que generen més VAB són els serveis a les empreses, els serveis financers, assegurances i lloguers i el sector d’hoteleria i restauració”, ha constat.Així mateix, ha destacat que “al Maresme, la productivitat per empleat es va xifrar el 2018 en 43.871€”, situant el nivell de la comarca entre un 10 i un 11% per sota de la productivitat global catalana, i ha posat de manifest que les despeses de personal a la comarca es xifren en prop de 33.000€ el 2018, dada inferior en 2.200€ per persona a la catalana. Finalment, sobre la capitalització de les empreses ha exposat que és molt semblant a la catalana, amb un percentatge molt alt, del 52,8% del passiu i ha conclòs que “la ràtio de deute a llarg termini té tendència a baixar i a curt termini, a mantenir-se relativament estable”, al llarg dels anys estudiats.L’informe de PIMECAquest estudi de l’Observatori de la PIMEC es basa en una explotació dels estats comptables de les pimes de la comarca del Maresme que van presentar els seus llibres comptables al Registre Mercantil en el període que comprèn els anys 2013 al 2018.
Compartir:

linkedin share button