PIMEC constata que les pimes lleidatanes presenten una millor competitivitat i rendibilitat que la m
09/10/2023

PIMEC constata que les pimes lleidatanes presenten una millor competitivitat i rendibilitat que la m

La patronal presenta l’estudi “La pime a Lleida” amb les xifres territorials de l’Anuari de la Pime Catalana Torrelles defensa unes ordenances fiscals alineades amb el desenvolupament econòmic lleidatà i uns impostos i taxes locals en consonància al cicle econòmic del territori Lleida, 10 d’octubre del 2023. PIMEC Lleida ha constatat avui que les pimes lleidatanes presenten una millor competitivitat i rendibilitat que la mitjana del conjunt de les demarcacions. Així se’n desprèn de l’estudi “La pime a Lleida”, el qual desgrana i analitza les dades territorials de l’Anuari de la Pime Catalana 2023 i s’ha presentat avui en una roda de premsa a la seu de la patronal al territori.El president de PIMEC Lleida, Jesús Torrelles, ha parlat en la seva intervenció de fiscalitat, davant la necessitat d’afavorir la creació i la consolidació del teixit productiu lleidatà i de millorar la seva competitivitat. Per això, considera necessàries unes ordenances fiscals que estiguin alineades amb el desenvolupament econòmic del territori i la creació d’ocupació, i que els impostos i taxes locals de les activitats econòmiques vagin en consonància a les modificacions realitzades als ciutadans i el cicle econòmic.“Demanem inversió pública per modernitzar el reg, i invertir en telecomunicacions i fibra òptica, així com en infraestructures viàries i ferroviàries per a persones i mercaderies”, ha defensat Torrelles abans de reclamar també “que l’administració sigui àgil i ens permeti treballar ràpid”.Per part seva, l’economista de PIMEC, David Fortuny, ha explicat les xifres més destacades del territori, tot posant de manifest que el 99,7% de les empreses a Lleida són pimes, amb un total de 36.441 d’empreses, les quals registren el 72,5% dels ocupats per compte aliè de la població lleidatana,117.535 persones. A continuació, ha dit que el territori suposa el 6,4% de les pimes de Catalunya i integra el 6,2% dels afiliats a les pimes.En termes de rendibilitat, ha afegit que Lleida se situa lleugerament per sobre de la mitjana de les demarcacions, tot i que presenta una productivitat inferior. “Tanmateix, la seva competitivitat és millor que la del conjunt de Catalunya”, ha insistit abans de destacar que l’estructura financera mostra que la pime lleidatana va presentar el 2021 una major capitalització i, en especial, un endeutament a curt termini menor que el conjunt de les demarcacions. Finalment, ha constatat que l’evolució entre el 2020 i el 2021 va ser positiva amb una millora en la rendibilitat i la productivitat. “Així i tot, la competitivitat es va estancar i l’endeutament a curt termini va augmentar de forma generalitzada”, ha conclòs.Dades per sectorsSector primari: El 100% de les empreses són pimes i representen el 6,7% de les pimes de Lleida, on es registra una rendibilitat per sota de la mitjana de les demarcacions, la qual empitjora respecte del 2020. La productivitat d’aquest sector és millor que la resta de Catalunya i, d’altra banda, aquest augmenta el deute a curt termini. Un 99,4% de les empreses de la indústria són  pimes i representen el 9,6% de les pimes de Lleida. És el sector amb la rendibilitat més alta del territori i es troba per sobre de la mitjana sectorial de les demarcacions.  A més, compta amb la productivitat i competitivitat més alta, tot i presentar les despeses de personal més grans. Així i tot, la productivitat de la pime industrial es troba per sota de la mitjana de les demarcacions; i augmenta el deute a curt termini. Construcció: El 99,9% de les empreses són pimes i representen el 10,7% de les pimes de Lleida. La rendibilitat econòmica i la productivitat són les més baixes de Lleida i la productivitat es troba per sota de la mitjana entre demarcacions. En aquest sector es redueix l’endeutament. El 99,6% de les empreses dels serveis són pimes i representen el 73% de les pimes de Lleida. La seva rendibilitat és similar a la mitjana lleidatana i se situa per sobre de la mitjana de la demarcació. La rendibilitat econòmica millora lleugerament respecte del 2020, especialment gràcies a la reobertura de sectors com l’hoteleria i la restauració. La productivitat se situa al voltant de la mitjana, tot i integrar els dos subsectors menys productius: hoteleria i altres serveis a les persones. Aquest sector incrementar la capitalització i el seu deute a curt termini va augmentar.  
Compartir:

linkedin share button