PIMEC constata que es manté el context de desacceleració econòmica a Europa i destaca la resiliència
06/11/2023

PIMEC constata que es manté el context de desacceleració econòmica a Europa i destaca la resiliència

Adverteix sobre els riscos de l’evolució dispar entre sectors econòmics, de l’excessiva dependència del consum de les llars per mantenir el creixement, i de la feblesa en la inversió en béns d’equipamentDavant les perspectives de creixements més moderats, la patronal fa un seguit de propostes a les administracions públiques: una fiscalitat adaptada a les pimes, accelerar l’execució dels fons europeus, fer realitat la simplificació administrativa i mesures per millorar la situació del sector agroalimentari Barcelona, 7 de novembre del 2023. PIMEC ha valorat positivament la resiliència de l’economia catalana en un context de desacceleració general a Europa. Després de conèixer les dades de l’IDESCAT d’evolució del PIB del tercer trimestre del 2023, la patronal explica que el creixement és moderat, però positiu del 0,1% intertrimestral i el 2,1% interanual i ha estimat que l’economia catalana podria complir les previsions de tancar l’any amb un creixement anual del PIB del 2,4%.Malgrat el context positiu a curt termini, PIMEC creu que hi ha nombrosos senyals que la desacceleració econòmica continuarà, tot aportant més incògnites a l’escenari econòmic per al pròxim any. A més, ha apuntat que el fet que Catalunya mantingui un millor comportament que l’economia espanyola i europea dependrà de com es traslladi el menor creixement esperat de les manufactures al sector serveis, del comportament de l’ocupació i de si es materialitza una pèrdua de dinamisme en el turisme.En l’àmbit sectorial, ha destacat el bon comportament dels serveis (+2,9%) i de la construcció (+3,6%), tot i la moderació que comença a registrar el mercat immobiliari, mentre que la indústria presenta una evolució desigual per branques sectorials i, malgrat que la producció industrial es manté feble, millora el creixement de trimestres anteriors (+1,3%). Respecte del sector agrari, continua amb una tendència negativa (-8,2%) a causa, principalment, de la sequera i de l’encariment d’inputs bàsics. Així mateix, la patronal ha assenyalat que els indicadors de confiança empresarial mostren una situació similar: Mentre que la confiança es manté positiva en els serveis, el sentiment és negatiu en l’àmbit industrial; i els sectors de la construcció i el comerç minorista tenen un to moderat positiu.Sobre la variació del PIB en relació amb la demanda, PIMEC anuncia que la informació del PIB espanyol pot avançar les tendències per a Catalunya, tot manifestant que la demanda interna és la que manté el creixement, especialment pel bon comportament que mostra el consum de les llars, en detriment de l’aportació de la demanda externa, la qual ja comença a notar la desacceleració europea.En relació amb el consum de les llars, el qual s’alenteix fins a un 1,0% interanual en el conjunt de l’Estat, ha alertat que els indicadors mostren un creixement més moderat els pròxims trimestres i ha advertit que el comportament del consum de les famílies en els pròxims mesos, especialment a partir del gener 2024, serà clau per complir amb l’escenari de creixement previst per la Generalitat de Catalunya d’un creixement de l’1,8% el 2024.Les reclamacions de PIMEC La patronal considera necessari que les administracions públiques es preparin per creixements de l’economia més moderats i per reaccionar en cas que la situació empitjori. Per això, ha demanat avançar en els següents aspectes:Una fiscalitat adaptada a les pimes, ja que l’increment del deute de les administracions no és sostenible i la solució no pot ser, únicament, la d’incrementar els impostos. Cal una fiscalitat adaptada, en imports i en facilitat de compliment a les pimes, al mateix temps que s’engeguen programes de racionalització i eficiència de la despesa pública, prioritzant la despesa productiva.Accelerar l’execució dels fons europeus per incrementar les inversions empresarials destinades als reptes de la digitalització i els vinculats al canvi climàtic.Simplificació administrativa i facilitació de l’activitat, a través de l’agilització dels tràmits burocràtics i facilitant el compliment normatiu.Mesures per solucionar les problemàtiques específiques del sector agroalimentari: burocratització creixent de les relacions amb l’administració, relleu generacional, gestió de l’aigua, millores tecnològiques…Finalment, l’entitat ha destacat l’existència de riscos externs que poden canviar l’evolució de l’economia catalana, com les tensions geopolítiques (a Ucraïna, Orient Mitjà, i en les relacions entre els Estats Units i la Xina), les quals podrien tensar de nou els preus, especialment si augmenten productes com el petroli o les matèries primeres. També, la successió de diferents crisis com la financera, per la pandèmia i l’energètica han debilitat el potencial de creixement global i han limitat el comerç mundial pel proteccionisme.  
Compartir:

linkedin share button