PIMEC constata que el sector logístic es recupera més lentament que el conjunt de l’economia com a conseqüència de l’augment dels costos empresarials
06/06/2024

PIMEC constata que el sector logístic es recupera més lentament que el conjunt de l’economia com a conseqüència de l’augment dels costos empresarials

La patronal presenta el seu estudi anual sobre la contribució de la logística a l’economia, destacant que mentre el conjunt de l’economia catalana va decréixer un 3,1% el 2021, les activitats logístiques van patir una davallada molt més accentuada del 18,6% Ignasi Sayol torna a lamentar que les estadístiques oficials no recullen el pes real de les activitats desenvolupades pel sector logístic en el marc del SIL, on PIMEC compta amb un estand propi Barcelona, 6 de juny del 2024. PIMEC ha constatat avui que el sector de la logística es recupera més lentament que el conjunt de l’economia, com a conseqüència dels augments de l’augment dels costos empresarials. En la presentació del 8è estudi sobre la contribució de la logística a l’economia, el qual posa el focus en la recuperació post-Covid, el president de PIMEC Logística – Clúster Logístic de Catalunya, Ignasi Sayol, ha assegurat que el document parla d’una recuperació parcial al conjunt de l’economia el 2021, la qual va decréixer un 3,1%, però alerta que “la logística va caure un 18,6% per la paralització de les cadenes de subministrament i el consegüent augment del cost dels carburants, les matèries primeres i el transport de mercaderies”. Sayol també ha explicat durant una roda de premsa al Saló Internacional de la Logística (SIL) que es produeix una caiguda del 6,8% de la productivitat del sector logístic pels efectes de la pandèmia, la qual -mesurada en euros per lloc de treball- va passar de 60.914€ el 2019 a 56.745€ el 2021, dada que contrasta amb un creixement de l’1,5% de l’economia global. En aquest sentit, ha argumentat que això succeeix per un retrocés del 18,6% del VAB generat per la logística, mentre que l’observat en relació amb el nombre de llocs de treball va caure un 12,6%. “Com les activitats logístiques no poden reduir el seu cost de personal de forma proporcional a la caiguda de la facturació, el pes de la remuneració dels assalariats es va situar el 2021 en el 69,4%, mentre que al conjunt de l’economia ho va fer en el 54%”, ha afegit Sayol. Tot i això, ha destacat que la contribució de la logística al conjunt de l’economia només va caure un 0,1%, passant del 10,8% el 2019 al 10,7% el 2021, amb una mateixa reducció del VAB del 3,5% en ambdós casos, que es va repartir de forma desigual entre el sector i els seus consums intermedis. L’evolució de la contribució de la logística (2012 -2021)
  • El VAB a preus corrents cau un 11,7% en passar de 9.830 milions d’euros a 8.682 milions d’euros, mentre que els consums intermedis augmenten un 24% fins als 17.431 milions.  La suma d’ambdues partides augmenta un 9,3%.
  • El pes del VAB cau un 1,31% fins al 3,56% i el dels consums intermedis augmenta lleument i passa a representar el 7,15%. El pes conjunt de les dues partides es redueix passant de l’11,84% al 10,71%.
  • La productivitat va passar de 59.939€ a 56.745€ (-5,3%). Aquesta variable se situava un -2,1% per sota la del conjunt de l’economia i el 2021 un -15,4%, amb una tendència irregular al sector.
  • Les despeses de personal van passar de 37.953€ l’any a 50.183€. El valor d’aquesta variable se situava el 2012 un 6% per sobre la del conjunt de l’economia i el 2021 un 19,2%.
  • Entre 2012 i 2019 la competitivitat observa una evolució positiva fins a situar-se en el 55% i es dispara entre 2020 i 2021 fins al 70% i 69%, respectivament. El 2013 i 2014 la competitivitat del factor treball de la logística és més alta que la del conjunt de l’economia, fet que es reverteix entre 2015 i 2019 i s’accentua en la pandèmia.
Un pes real de la logística El president de PIMEC Logística ha aprofitat la seva intervenció per tornar a posar de manifest que les estadístiques oficials no recullen el pes real de les activitats desenvolupades pel sector logístic, ja que aquestes es basen en la diferenciació d’activitats econòmiques des d’un punt de vista de l’oferta d’acord amb la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE), assignant una única activitat als productors i amb errors d’assignació. Per això, ha reclamat assolir un pes real del sector i ha lamentat que avui dia continuem desconeixent les operacions logístiques internes d’empreses que es dediquen al consum final, a les matèries primeres, a la fabricació de components o a la de productes. Consulta el document: Presentació – Contribució de la logística a l’economia
Compartir:

linkedin share button