PIMEC constata que la competitivitat de les pimes gironines és més alta que la mitjana catalana, tot
01/10/2023

PIMEC constata que la competitivitat de les pimes gironines és més alta que la mitjana catalana, tot

La patronal presenta l’estudi “La pime a Girona” amb les xifres territorials de l’Anuari de la pime catalana, que demostren l’augment generalitzat del deute a curt terminiPere Cornellà destaca la necessitat de recuperar el teixit industrial gironí i posa de manifest la resiliència de les pimes del territori després dels efectes de la pandèmia Girona, 2 d’octubre del 2023. PIMEC constata que la competitivitat de les pimes de Girona és més alta que la mitjana catalana, tot i que la rendibilitat i la productivitat són lleugerament inferiors. Així se’n desprèn de l’estudi “La pime a Girona”, el qual desgrana i analitza les dades territorials de l’Anuari de la pime catalana 2023 i s’ha presentat avui en una roda de premsa a la seu de PIMEC Girona.En la seva intervenció, el president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, ha destacat que el document “presenta una retrospectiva que permet fer una visió d’allà on venim i cap a on anem, amb un doble valor: La monitorització de la pimes i una visió territorial i sectorial”. Seguidament, ha explicat que el termini analitzat correspon al període 2020-2021, quan les pimes gironines van patir els efectes de la covid-19, els quals van provocar “el tancament de moltes activitats vinculades sobretot al sector dels serveis, l’hostaleria i el turisme”.Cornellà ha aprofitat l’ocasió per posar de manifest la gran capacitat de resiliència de les pimes de Girona i per recordar que “la millora de la seva competitivitat és la gran creuada de PIMEC al territori”, tot treballant per aconseguir mesures contra la morositat, que facilitin la creació d’empreses, el seu accés a la compra pública, que es beneficiïn dels fons europeus, i que estiguin al pont de comandament a través d’accions d’activisme empresarial. “Al final, són les pimes gironines les qui creen la riquesa i els llocs de treball a Girona, on cal recuperar el teixit industrial”, ha defensat.A continuació, l’economista de PIMEC, David Fortuny, ha fet una anàlisi profunda de les dades de l’estudi, tot destacant que el 99,3% de les empreses de Girona són pimes, xifra que suposa un total de 65.046 empreses, les quals registren el 76,6% dels ocupats per compte aliè de la població gironina, 194.805 persones autònomes en total. A més, ha dit que Girona suposa l’11,3% de les pimes de Catalunya i integra el 10,3% dels afiliats a les pimes.En relació a l’estructura financera, Fortuny ha insistit que la pime gironina va presentar el 2021 una major capitalització i, en especial, un endeutament a curt termini menor que el conjunt de Catalunya. A mode de conclusió, ha finalitzat la seva presentació destacant que “l’evolució anual entre 2020 i 2021 va ser positiva i va haver una millora en la rendibilitat, la productivitat i la competitivitat. Així tot, l’endeutament a curt termini va augmentar de forma generalitzada”.Dades per sectorsEl 100% de les empreses del sector primari de Girona són pimes i representen 1,3% del teixit empresarial. Presenta una rendibilitat per sobre de la mitjana de les demarcacions, tot i empitjorar respecte de l’any 2020. Aquest sector, augmenta el seu deute a curt termini. El 98,8% de les empreses del sector industrial són pimes i representen el 8,9% de les pimes de Girona. És el sector amb una rendibilitat més alta al territori, tot i que es troba per sota de la mitjana sectorial del conjunt de les demarcacions. També és el sector amb la productivitat i la competitivitat més altes, tot i presentar les despeses per personal més grans. Així tot, la seva productivitat es troba per sota de la mitjana catalana i -d’altra banda, el seu endeutament augmenta a curt termini. El sector de la construcció està constituït en el seu 100% per pimes, les quals representen el 13,3% de les pimes de Girona, amb una rendibilitat econòmica  i una productivitat que són les més baixes del territori, trobant-se també per sota de la mitjana del conjunt de les demarcacions. Aquest sector, augmenta el seu deute a curt termini. El 99,7% de les empreses del sector dels serveis són pimes i representen el 76,5% de les pimes de Girona, amb una rendibilitat similar a la mitjana del territori i per sota de la mitjana de la demarcació. Aquesta millora respecte del 2020, gràcies a la re-apertura dels sectors hostaler i de la restauració. Aquest sector també augmenta el deute a curt termini i la seva productivitat se situa al voltant de la mitjana, tot i integrar els dos subsectors menys productius: hoteleria i altres serveis a les empreses.   
Compartir:

linkedin share button