14/09/2021

PIMEC considera imprescindible potenciar el teletreball, flexible i planificat, pels beneficis que c

La patronal presenta un estudi que apunta que només una de cada tres pimes es planteja implementar el teletreball de manera permanent després de la pandèmia, que s’està reduint el seu ús, i que es mantenen models híbrids de pocs dies de teletreball.L’entitat defensa que el treball a distància no ha de ser un model únic i uniforme, sinó que s’ha d’adaptar a les característiques de cada empresa: sector, dimensió, territori i activitat que desenvolupen, així com a la diversitat dels llocs de treball. Barcelona, 15 de setembre de 2021. Davant els nous escenaris que s’han generat arran de la pandèmia en el món del treball i, molt especialment, en relació al treball a distància, els resultats d’un estudi de PIMEC constaten que és imprescindible potenciar el teletreball, flexible i planificat, tenint en compte els beneficis que comporta per a les empreses, les persones i la societat, els quals per a un 74% de pimes consultades és la conciliació, per a un 43% la productivitat i per a un 34,5% el compromís amb l’empresa. Al llarg d’una roda de premsa telemàtica, el secretari general de la patronal, Josep Ginesta, ha defensat que el treball a distància no ha de ser un model únic i uniforme, sinó que s’ha d’adaptar a les característiques de cada empresa: sector, dimensió, territori i activitat que desenvolupen i a la diversitat dels llocs de treball.“El teletreball ha resolt part de la problemàtica de les empreses al llarg de la pandèmia i ha accelerat el procés de digitalització”, ha explicat Ginesta abans d’avisar que “actualment només 430.000 persones teletreballen a Catalunya, quan el potencial està en 1,4 milions de persones”. Seguidament, ha explicat que el 41% de les empreses que preveu implementar el teletreball, el planteja entre 1 i 1,5 dies a la setmana, ja que el límit regulat a la Llei del Treball a Distància és del 30%. En relació al teletreball després de la Covid-19, el secretari general de PIMEC ha destacat que només una de cada tres empreses ha plantejat implementar el teletreball de manera permanent. A continuació, ha afegit que la majoria de pimes consultades preveu implementar el teletreball de manera parcial i per a menys del 50% de la plantilla, mentre que només el 18% preveu una implementació total, majoritàriament el sector digital.  Per tot això, Ginesta ha proposat “flexibilitat, ja que les rigideses de regulació o negociació col·lectiva poden inhibir la instauració de teletreball a moltes empreses” i ha demanat models híbrids i la prudència necessària davant l’assumpció de noves despeses per a les pimes i els autònoms. També ha fet autocrítica sobre el fet que poques empreses fan una anàlisi prèvia organitzativa de cost-benefici, i creu que “és imprescindible fer-ho per avaluar guanys, garanties, drets i deures… i necessari perquè assegura part de l’èxit de la implantació del teletreball”. Davant d’això, Ginesta ha afirmat que “no hauríem de perdre l’oportunitat de desplegar el teletreball, eliminant incerteses fent la feina d’anàlisi per garantir que s’adapti a la realitat del teixit productiu”, ha conclòs.En la seva intervenció, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha dit que l’estudi indica que la majoria de les pimes catalanes consultades han incorporat el teletreball al llarg de la pandèmia i que un 29% d’aquestes ja l’havien implementat anteriorment. A més, ha posat de manifest que, si bé només una de cada quatre empreses ha fet una anàlisi cost-benefici del què pot comportar el teletreball, el 44% de les empreses que n’han fet ha hagut d’invertir recursos per a la implantació del teletreball, amb una mitjana de 322 euros per persona. D’altra banda, el 70% de les empreses ha facilitat equipaments tecnològics a les persones treballadores per a dur a terme el teletreball, i el 14% les han format en competències digitals i només el 8% d’empreses ha modificat les polítiques de retribució a partir de la implantació del teletreball.Entre altres qüestions, Miró també ha constatat que el 61% no ha percebut que el teletreball comporti estalvis des del punt de vista empresarial i que, del 39% que creu que sí, situa aquest estalvi principalment en els costos per desplaçaments i infraestructures. Finalment, ha dit que per més de la meitat de les empreses el teletreball ha comportat una major flexibilitat horària o una distribució diferent de la jornada, i que després de la pandèmia més de la meitat d’empreses preveuen que la implantació del teletreball els comportarà major flexibilitat horària o canvis en la distribució de la jornada laboral. 
Compartir:

linkedin share button