PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet constata que l’economia de la comarca segueix una tendència positi
01/03/2023

PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet constata que l’economia de la comarca segueix una tendència positi

Carles Mas, director de l’Àrea d’Economia i Empresa de la patronal, ha explicat en un acte a la seu de PIMEC Baix Llobregat – L’Hospitalet que l’any 2023 comença amb molta incertesa, a l’espera de l’evolució de la inflació, els tipus d’interès i la geopolítica.La recuperació del Baix Llobregat després de la crisi de la Covid-19 va ser notable, especialment gràcies al creixement del sector serveis i a la bona evolució de la indústria, i pot haver recuperat el nivell de PIB previ a la pandèmia durant el 2022.Sant Feliu de Llobregat, 2 de març del 2023. PIMEC ha analitzat les projeccions de l’economia internacional per aquest any 2023 en un acte celebrat avui a la delegació de PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet. El director de l’Àrea d’Economia i Empresa de la patronal, Carles Mas, ha exposat els diversos escenaris de l’economia mundial que es poden donar enguany i ha explicat que “la inflació, els tipus d’interès i la geopolítica determinaran que es doni una situació o una altra”. A més, Mas s’ha referit a com afectaria cadascun dels escenaris a l’economia catalana.A la jornada també hi ha participat el president de PIMEC Baix Llobregat – L’Hospitalet, Joan Soler. Durant la seva intervenció, Soler s’ha referit a la dificultat que té fer previsions econòmiques, ja que són molts els factors que s’han de tenir presents i que acaben influint en els resultats.Situació econòmica del Baix LlobregatDurant l’acte també s’ha analitzat la situació econòmica del Baix Llobregat. El director de l’Àrea d’Economia i Empresa de PIMEC ha explicat que “la comarca va disminuir menys la seva activitat econòmica l’any 2020 que la mitjana de Catalunya”. Mas ha especificat que, després de la crisi de la Covid-19, la caiguda del VAB va ser del 8,2% al Baix Llobregat, enfront la caiguda de l’11,5% al conjunt de Catalunya. La recuperació a la comarca va ser intensa, tot i que insuficient per reabsorbir les pèrdues anteriors. Així doncs, el VAB generat l’any 2021 es va situar un 3,1% per sota del de l’any 2019, però ja podria haver recuperat els nivells pre-pandèmia durant l’any 2022, tal i com ha fet de forma agregada l’economia catalana.Mas ha assenyalat també que “la millora observada després de la crisi de la Covid-19 s’explica per un notable creixement del sector serveis (5,9%), el principal sector de la comarca amb gairebé el 72% del VAB”. També ha destacat el bon comportament de la indústria, amb un augment del 5,8%, mentre que el sector primari va augmentar moderadament en un 1,7%. En el cas del sector de la construcció, Mas ha explicat que es va mantenir (0,1%).També ha explicat que “la millora que es va produir l’any 2021 al Baix Llobregat es va traduir en una significativa reducció del nombre de treballadors i treballadores que es van acollir als ERTO, passant dels 137.000 l’any 2020 als 25.500 l’any 2021”. La recuperació del territori l’any 2021 també es va evidenciar a través d’una millora de l’ocupació del 3% en afiliats. “Els 323.000 afiliats a la comarca l’any 2021 superaven als de l’any 2019 en un 2,1%”, ha puntualitzat i a finals de l’any 2022, la xifra de nombre d’ocupats i la taxa d’atur són les millors des de l’any 2008.Al llarg de la trobada, Mas també ha destacat que la comarca segueix la tendència positiva que mostra l’economia catalana, tot i la desacceleració mundial de l’activitat. “L’economia catalana va recuperar durant el 4t trimestre de 2022 el PIB previ a la pandèmia, fet que fa molt probable que també ho hagi fet el Baix Llobregat pel seu elevat pes dins l’economia”, ha afirmat.El director de l’Àrea d’Economia i Empresa ha explicat que “l’economia catalana i del Baix Llobregat van experimentar un creixement positiu superior al que s’esperava i per sobre de l’entorn durant el quart trimestre de l’any 2022”. A més, ha assenyalat que “tot i que la segona meitat de l’any es va produir un alentiment en l’activitat degut a la conjuntura internacional desfavorable, durant els darrers mesos els indicadors han mostrat més resiliència del que s’esperava tenint en compte les tensions inflacionistes, l’enduriment de la política monetària i la incertesa pel conflicte a Ucraïna”.Mas ha destacat també l’evolució heterogènia del quart trimestre si es fa una valoració per sectors. “S’ha observat cert dinamisme en el sector de la construcció i, sobretot, en l’àmbit dels serveis”, ha explicat. Per contra, el sector industrial i el sector agrari registren caigudes, llastats per l’encariment de costos. Pel que fa a la indústria, ha fet referència a l’evolució en negatiu del tèxtil, la indústria química i les altres indústries manufactureres, que contrasta amb l’evolució favorable dels productes farmacèutics.Fortaleses de l’economia del Baix LlobregatDurant l’acte, Mas també s’ha referit a les fortaleses de l’economia de la comarca. “El Baix Llobregat ocupa la 4a posició d’entre les 42 comarques catalanes en l’Índex de competitivitat territorial”, ha afirmat. També ha posat en relleu que el Baix Llobregat ocupa les primeres posicions en la majoria de factors de competitivitat, destacant especialment en infraestructures de transport i comunicacions, on ocupa la segona posició, i en avantatges distributius, on ocupa la tercera.El director de l’Àrea d’Economia i Empresa de la patronal també ha explicat que “el territori és altament beneficiós pel desenvolupament de l’activitat econòmica catalana i la creació d’empreses, ja que és una zona potencialment dinàmica”.
Compartir:

linkedin share button