PIMEC analitza l’evolució del preu del petroli i la seva correlació amb els preus dels derivats d’ús
28/09/2016

PIMEC analitza l’evolució del preu del petroli i la seva correlació amb els preus dels derivats d’ús

L’INFORMES, realitzat a partir de 113 observacions mensuals, aporta dades que demostren que el preu del petroli varia més, tant per dalt com baix, que el p
Barcelona, 29 de setembre de 2016. L’Observatori de la pimec, en el seu darrer INFORMES, “Evolució del preu del petroli i del preu dels carburants 2007-2016”, analitza com han evolucionat en els darrers 10 anys els preus del petroli i els preus dels derivats d’ús més corrent: la gasolina sense plom i el gasoil per a automoció.El document assenyala que el preu del petroli durant el període 2006–2016 ha estat molt fluctuant, i ha oscil·lat entre els 30$ i els 140$. El període es pot dividir en sis grans fases: Gener 2007–Juliol 2008 (creixement), Juliol 2008–Desembre 2008 (reducció), Desembre 2008–Abril 2011 (creixement), Abril 2011–Juny 2014 (estabilitat), Juny 2014–Gener 2016 (reducció), Gener 2016–Juny 2016 (increment).L’INFORMES reforça l’alta correlació entre les variacions de preu del barril de petroli Brent i el preu de la gasolina i el gasoil abans d’impostos, alhora que posa de manifest que cal tenir present que aquesta correspondència entre preus es produeix en un mercat amb uns preus de carburants abans d’impostos dels més alts d’Europa.El preu del petroli és més volàtil que el dels derivats i segueix un patró pràcticament constant: en les fases alcistes del petroli, la gasolina i el gasoil pugen de preu, però no tant; en fases de reducció de preus del petroli, la gasolina i el gasoil baixen, però no tant. Les diferències en les taxes de variació queden força compensades entre les diferents fases de creixement i reducció.D’altra banda, l’INFORMES també analitza la relació entre el preu del petroli i els preus dels carburants una vegada a aquests se’ls apliquen els impostos especials. Es posa en relleu que, en tractar-se aquests impostos de quantitats fixes, el preu dels carburants abans de l’IVA resulta encara menys fluctuant que el del petroli, tal com es demostra amb les dades dels 113 mesos analitzats en el treball.
Compartir:

linkedin share button