PIMEC alerta que la lentitud en la implementació de mesures financeres pot provocar la fallida d’emp
17/03/2020

PIMEC alerta que la lentitud en la implementació de mesures financeres pot provocar la fallida d’emp

L’entitat considera proporcionada la xifra de 100.000 milions per a la creació d’una línia d’avals i garanties públiques però urgeix a la definició dels pr
Barcelona, 18 de març de 2020. Després d’analitzar el Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del coronavirus aprovat ahir en Consell de Ministres, PIMEC valora positivament que es prenguin mesures de volum i de gran importància però alerta que és del tot urgent la seva implementació.En l’àmbit financer, PIMEC considera proporcionada la xifra de 100.000 milions d’euros per a la creació d’una línia d’avals i garanties públiques, així com els 2.000 milions d’euros per a empreses exportadores. Ara bé, la patronal alerta que l’accés al finançament hauria de ser immediat i sobretot cal facilitar i agilitzar la seva tramitació per evitar la fallida de moltes empreses, especialment micro i autònoms, serioses dificultats a moltes empreses que podrien posar en risc llocs de treball. En aquest sentit, l’entitat considera urgent la definició per part del Ministeri d’Afers Econòmics i de l’ICO dels procediments i de l’estructura dels préstecs (període, carència, tipus…), tot i que aconsella les empreses que comencin a definir l’import que li caldria i que ho comenci a plantejar a les entitats financeres habituals.D’altra banda, PIMEC creu que hi ha mesures que es podrien implementar i que suposarien no haver de posar en marxa més mesures financeres. En aquest sentit, l’entitat demana el pagament immediat de les factures pendents de les administracions públiques excedides del termini legal establert que que les administracions públiques paguin els deutes pendents excedits de termini que, que en el cas de Catalunya suposaria una injecció d’uns 2900 milions d’euros. PIMEC també demana altres mesures de suport a pimes i autònoms com l’exoneració de quotes a la seguretat social o l’ajornament del pagament de l’IVA i altres tributs.  Mesures laboralsEn l’àmbit laboral, respecte a l’adaptació o la reducció de la jornada laboral dels treballadors per fer front a la necessitat de conciliar, PIMEC considera que aquelles empreses que han pogut aplicar mesures de conciliació han fet un esforç els darrers dies per tal d’adaptar-se a les necessitats dels seus treballadors en la mesura del possible. En aquest sentit, l’entitat considera que el grau de decisió que es deixa a la persona treballadora pel que fa a l’adaptació de la jornada pot provocar una distorsió que coartarà la potestat organitzativa de les empreses, més necessària ara que mai donades les excepcionals circumstàncies.La patronal assenyala que la poca claredat pel que fa a la definició de la força major pot derivar en una interpretació restrictiva, perjudicant pimes i autònoms especialment. És imprescindible tenir seguretat jurídica i garantir l’aplicació d’exoneració de quotes a la seguretat social pels proveïdors d’empreses que hagin aplicat un ERTO per força major. Pel que fa a la subjecció de l’aplicació de les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant sis mesos a partir de la data de reinici de l’activitat, suposa imposar a les empreses una condició d’impossible compliment davant una situació com l’actual d’incertesa total amb relació als mecanismes que les mateixes es poden veure obligades a aplicar en un futur.Respecte a l’obligació de pacte amb els sindicats més representatius en cas de no existir representació legal de les persones treballadores, pels ERTOs que no siguin de força major, PIMEC considera que en una situació tan excepcional com l’actual pot provocar, quasi amb total seguretat, un col·lapse que provoqui l’endarreriment del cobrament de l’atur de les persones treballadores. A tenir en compte que la majoria de microempreses i autònoms no tenen representant dels treballadors.Pel que fa al col·lectiu d’autònoms, Autònoms PIMEC considera que la flexibilització de l’accés al cessament d’activitat per poder cobrar amb rapidesa una prestació era necessària però troba a faltar encara altres mesures de suport per aquest col·lectiu, especialment vulnerable en aquests moments de crisi.El RDL també contempla la possible suspensió automàtica dels contractes públics afectats pel coronavirus. Segons diu el text, els contractistes podran sol·licitar indemnitzacions en determinades circumstàncies però no diu res que aquesta indemnització hagi de ser transferida als subcontractistes, essent aquests principalment pimes i autònoms.   
Compartir:

linkedin share button