PIMEC adverteix que el Conveni del Metall de Barcelona aplicable a partir d’avui posa en risc 24.390
12/01/2023

PIMEC adverteix que el Conveni del Metall de Barcelona aplicable a partir d’avui posa en risc 24.390

PIMEC recorda que la inflació ha baixat 5 punts percentuals des dels màxims del mes de juliol i que l’aplicació dels increments posa en risc de viabilitat moltes mipimesLa patronal defensa que és imprescindible revisar salaris, però cal fer-ho sota criteris de productivitat, equilibrats i de justícia, cosa que no compleixen els alts increments acordatsBarcelona, 13 de gener del 2023. Davant la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2022–2024, signat per part de la Unió Patronal Metal·lúrgica, CCOO i UGT-FICA i aplicable a partir d’avui, es confirma el perjudici que pot provocar en la viabilitat de les micro, petites i mitjanes empreses.En aquest cas, el Conveni del Metall de Barcelona comporta un increment salarial acumulat del 8,2% aquest any i del 16,8% en tres anys -un increment de cost laboral de prop del 23%-, un augment que “difícilment poden assumir les empreses de menor dimensió i, per tant, es posa en risc la seva viabilitat”, assenyala la presidenta de PIMEC Metall, Concha Fuentes. En concret, PIMEC constata que un 27% de les mipimes que fins ara tenien resultats positius, amb aquest augment salarial del 8,2%, passaran a tenir pèrdues, posant-se en risc 24.390 llocs de treball.La publicació del conveni ha coincidit amb la publicació de la xifra d’IPC del mes de desembre, que ha disminuït més d’un punt percentual fins el 5,2% a Catalunya, i que hauria d’anar moderant la pressió en les negociacions salarials.Aquest acord està lluny dels increments salarials que poden assumir les empreses del sector i, a més, es torna a limitar la possibilitat de compensar i d’absorbir aquests increments salarials. D’altra banda, la patronal denuncia la clàusula de garantia salarials del 85% de la diferència existent entre el sumatori de les inflacions a 31 de desembre i l’import total dels increments salarials pactats en les taules durant els anys del Conveni, aplicable a les taules de l’1 de gener de 2025, el que a la pràctica podrà comportar un increment de salaris encara no quantificable.PIMEC recorda que les mipimes són actualment el 99,5% de les empreses del sector metall i donen ocupació al 75,2% de les persones treballadores. En aquest sentit, la patronal reclama revisar l’accés de les mipimes a la negociació col·lectiva i recorda que és una prioritat del mercat de treball, ja que això comporta una pèrdua de competitivitat real atès que acords com aquests no permeten transitar el nostre teixit productiu com ho fa la resta d’Europa, guanyant dimensió.PIMEC considera que és important arribar a acords, però aquests s’han de fer sota criteris equilibrats i de justícia. En aquest sentit, la patronal defensa des de fa temps que tenint en compte l’actual conjuntura marcada per la inflació és imprescindible revisar salaris, però també ser conscients dels greus efectes que està causant la inflació en les mipimes, especialment, pel que fa a l’encariment de l’energia i les matèries primeres. PIMEC defensa que els augments salarials vagin indexats a altres factors, més enllà de l’IPC, com l’evolució de l’economia o la productivitat.

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button