PIMEC aclareix alguns aspectes de la Declaració sobre mobilitat, teletreball i treball a distància
26/10/2020

PIMEC aclareix alguns aspectes de la Declaració sobre mobilitat, teletreball i treball a distància

Ahir la Generalitat de Catalunya i els agents socials més representatius de Catalunya van emetre la Declaració en matèria de mobilitat i treball a distància i teletreball en el context del coronavirus SARS-CoV-2. Davant aquest fet, PIMEC aclareix les següents qüestions: L’índex de contagi i propagació de la Covid-19 fa necessària la presa de decisions que en circumstàncies normals no haurien estat necessàries. En aquests moments, PIMEC considera necessari adoptar com a mesura el teletreball o treball a distància, sempre que les circumstàncies de l’activitat o del lloc de treball ho permetin. En cas que no sigui possible per a l’empresa, cal aplicar mecanismes de flexibilitat per tal d’evitar aglomeracions i, en tot moment, seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries i dels serveis de prevenció de riscos laborals pel que fa a la seguretat i la salut laboral. Demanem a totes les empreses que puguin exercir el teletreball que ho facin per reduir la mobilitat de persones i ajudar a disminuir l’índex de contagi, també per no haver d’aplicar mesures més dràstiques en un futur i per ajudar a poder tornar a l’activitat a aquells sectors que tenen limitada la seva activitat, tot posant en pràctica la solidaritat amb les activitats sanitàries. La Resolució SLT 2546/2020 diu al seu punt 3.b: “Quan no sigui possible prioritzar el treball a distància, adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc”.  Respecte a si l’empresa pot ser sancionada, la mateixa Resolución SLT/2546/2020 estableix en el seu article 14 que “”l’incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d’acord amb el Decret Llei 30/2020, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incomplimient de les mesures de prevenció i contenció sanitaries per fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid -19″” . Pel que fa als justificants per poder acreditar la situació de persona treballadora in itinere o in mission, recordem que la mobilitat en aquests moments, segons Resolució  SLT 127/2020, està limitada entre les 22 hores i les 6 hores. Per tant, no està estipulada l’obligació d’expedir un certificat fora de la situació exposada.  PIMEC manifesta la necessitat de millorar i reforçar els serveis de transport públic per tal de minimitzar les possibilitats de contagi durant els desplaçaments en benefici de l’activitat empresarial i econòmica, i de la societat en general.
Compartir:

linkedin share button