Patronals, sindicats i Govern actualitzen el document de recomanacions per a les empreses davant del
13/04/2020

Patronals, sindicats i Govern actualitzen el document de recomanacions per a les empreses davant del

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya, format per les patronals PIMEC i Foment del Treball i els sindicats CCOO i UGT, es va reunir diumenge amb responsables de diversos departaments del Govern de la Generalitat per revisar i actualitzar el document de recomanacions per a empreses i treballadors sobre el coronavirus, sobretot de cara a la tornada a l’activitat d’avui dimarts per part d’algunes empreses.Aquest document, que ja tenia una primera versió del 9 de març i una segona del 21 de març, recull en la nova versió (13 d’abril) aquestes recomanacions:Les empreses i les persones treballadores han de complir les recomanacions de les autoritats sanitàries en tot moment per evitar el risc de contagi.Cal que les empreses identifiquin els processos essencials i valorin quina és la presència mínima indispensable per a l’activitat normal de l’empresa. Es recomanen mesures de flexibilitat, teletreball, i altres mecanismes que moderin la presència física quan sigui possible.Les empreses han de revisar els plans de contingència o bé els protocols de seguretat i salut laboral, que han de ser consensuats amb els representants dels treballadors. En cas de no ser possible el consens es preveuen els mecanismes de participació i consulta als representants legals i als delegats de seguretat i salut laboral.Les empreses han de poder garantir el distanciament social i, quan no sigui possible, han de garantir les mesures de prevenció adequades, sempre d’acord amb el que indiquin els serveis de prevenció i els comitès de seguretat i salut laboral. Només seran obligatoris els equips de protecció individuals quan així estigui prescrit.Cal evitar aglomeracions a l’entrada i la sortida dels centres de treball. Es recomana flexibilitzar els sistemes d’entrada i sortida.Es recomanen les mascaretes quirúrgiques i higièniques, perquè és també una recomanació de les autoritats sanitàries. No com un equip de protecció, sinó com una obligació ciutadana per evitar la propagació.Es recomana extremar les precaucions en els espais comuns: neteja diària o a la fi de torns, ventilació, ús d’escales en comptes d’ascensors, garantir distàncies mínimes d’1,5 metres a passadissos i altres zones col·lectives.Els serveis de prevenció de riscos laborals han de col·laborar en la valoració dels símptomes i la temperatura dels treballadors pels mitjans que considerin adients, quan sigui possible, abans de l’entrada al lloc de treball, per evitar que el virus entri als centres de treball.Molt important prestar atenció a la mobilitat. Cal evitar aglomeracions a l’anada i tornada de la feina, utilitzar mitjans particulars qui en disposi, i estar atents a les freqüències de pas i a les advertències de les autoritats de transport, calculant més temps per als desplaçaments.Per acabar, el document també recorda el tancament dels centres educatius i centres de dia i que, en conseqüència, s’han d’establir mesures per tal que les persones treballadores puguin absentar-se de la feina davant la necessitat d’atendre la cura de persones al seu càrrec, sense veure afectades negativament en l’àmbit laboral. A més a més d’aquestes recomanacions conjuntes del Consell de Relacions Laborals i el Govern de la Generalitat, PIMEC també ha elaborat els seus propis consells per a les empreses davant la situació que estem vivint, que queden recollits en aquesta notícia que vam publicar ahir i en aquest àudio de diumenge. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).
Compartir:

linkedin share button