Les patronals del sector comercial de Catalunya, PIMEComerç i Foment Comerç, exigeixen al Govern de
13/05/2020

Les patronals del sector comercial de Catalunya, PIMEComerç i Foment Comerç, exigeixen al Govern de

Després de les declaracions d’ahir a la tarda del Ministre de Sanitat, Salvador Illa, PIMEComerç i Foment Comerç exigeixen que es publiqui per escrit el criteri interpretatiu pertinent per a dotar de la seguretat jurídica necessària, amb la qual, el sector del comerç deixi d’estar en fals davant la possibilitat de realitzar rebaixes, ofertes i promocions.Aquestes declaracions, les quals prohibeixen la possibilitat de realitzar rebaixes en els establiments físics, entren en profunda contradicció amb la interpretació de la Disposició Addicional Segona de l’Ordre SND/399/2020 facilitada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme del dia 12 de maig, tant al sector del comerç català, com a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.La premissa interpretativa era clara: “Sí que és possible dur a terme rebaixes i promocions en els establiments físics sempre que aquests estiguin en condicions d’adoptar totes les mesures que siguin necessàries amb la finalitat d’evitar que es produeixin aglomeracions a conseqüència d’aquestes rebaixes o promocions. A l’interior dels establiments i locals comercials en tot cas cal complir amb les mesures establertes en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, l’article del qual 10 regula la reobertura dels establiments comercials imposant un requisit d’aforament, així com les distàncies de seguretat que es preveuen entre venedor i clients o entre clients entre si.”Aquesta situació no sols posa en relleu la falta d’unitat de criteri entre Ministeris, sinó que, alhora, posa de manifest el nul diàleg practicat per part del Ministeri de Sanitat amb un sector tan important per a aquest país, al qual, per a rematar, se’l deixa en clar desavantatge respecte a la venda online. És extremadament preocupant que es generin asimetries entre canals comercials. Tots han de poder realitzar rebaixes si es garanteixen els protocols de seguretat sanitària en la compra.La principal comesa del comerç és justament cuidar dels seus clients i dels seus treballadors, i per a això, és indubtable que han d’aplicar-se totes les mesures sanitàries que garanteixin la seguretat suficient per a evitar l’extensió de la pandèmia. Però alhora, precisament el comerç, un dels sectors que està patint les més profundes conseqüències d’aquesta crisi del COVID-19, necessita suport i facilitat per a reprendre com més aviat millor el seu dinamisme comercial. Es tracta de reconstruir el país, no de retallar oportunitats.
Compartir:

linkedin share button