Novetats en el Reial Decret de Responsabilitat Mediambiental
03/09/2015

Novetats en el Reial Decret de Responsabilitat Mediambiental

Enguany ha entrat en vigor el Reial Decret 183/2015, de 13 de març, que modifica el Reial Decret 2090/2008 de desenvolupament parcial de la llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental. Entre les principals modificacions que s’introdueixen hi ha les següents: S’estableix que els operadors de les activitats amb escàs potencial de generar danys mediambientals i baix nivell d’accidentalitat, queden exempts de l’obligació de constituir garantia financera i, per tant, de realitzar anàlisis de riscos mediambientals. Com a conseqüència, la constitució de la garantia financera només serà obligatòria per als operadors de major risc: 1r Les activitats i instal·lacions subjectes a l’àmbit d’aplicació del Reial Decret     1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses. 2n Les activitats i instal·lacions subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 3r Els operadors que disposin d’instal·lacions de residus miners classificades com de categoria A, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l’espai afectat per activitats mineres. S’introdueix un nou mètode d’Anàlisi de Risc Ambiental mitjançant el qual se simplifica el procés per establir la quantia de la garantia financera. Consisteix a determinar un Índex de Dany Mediambiental (IDM) mitjançant un mètode semiquantitatiu. La verificació de l’anàlisi de riscos queda substituïda per una declaració de responsabilitat de l’operador, en què aquest ha de fer constar que l’esmentada anàlisi i la constitució de la garantia financera s’han dut a terme complint amb tots els requisits establerts a la Llei i el Reglament. Actualment encara no s’han publicat les ordres ministerials que fixen els terminis en els quals serà exigible la constitució de la garantia financera obligatòria. Des de PIMEC et volem recordar que, malgrat que encara no hi hagi l’obligació legal de disposar d’aquesta garantia financera per cobrir un possible dany mediambiental, en el supòsit que l’empresa es veiés implicada en un cas de dany ambiental, aquesta estarà obligada a restaurar-lo. Des de l’Àrea de Medi Ambient estem a la teva disposició per resoldre els dubtes que tinguis. Per a més informació pots contactar amb: Núria Vintró Àrea de Medi Ambient PIMEC 972 225577 nvintro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button