Novetats en els ajuts del Kit Digital: s’amplia la dotació i s’hi inclouen pimes de més de 50 persones treballadores
21/05/2024

Novetats en els ajuts del Kit Digital: s’amplia la dotació i s’hi inclouen pimes de més de 50 persones treballadores

S’amplia a 1.000 € addicionals l’ajut per a empreses de menys de 3 treballadors i persones professionals autònomes amb la possibilitat de subvencionar la compra d’ordinadors. A més, les empreses de més de 50 persones treballadores ara també podran beneficiar-se del Kit Digital.
S’estableixen dos nous segments de beneficiaris en funció del nombre de treballadors: – Segment IV: empreses d’entre 50 i 100 treballadors amb un import de 25.000 € (en aquest segment també s’hi inclouen empreses amb menys de 50 treballadors que tinguin consideració d’empresa mitjana en superar el volum de negoci anual i balanç general anual de 10 milions d’euros).  – Segment V: empreses d’entre 100 i 250 treballadors amb un import de 29.000 €. Aquests dos nous segments disposaran de quatre categories noves (a més de les ja existents en convocatòries anteriors) per poder utilitzar el bo: – Servei de Ciberseguretat Gestionada – Gestió de clients amb IA associada per a l’optimització de processos i agilitzar  interaccions amb els clients. –  Business Intelligence i analítica i IA associada per a l’explotació de dades empresarials i la millora del procés de presa de decisions mitjançant la intel·ligència artificial especialitzada. – Gestió de processos amb IA associada per a l’automatització de processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius i productius de les empreses beneficiàries. Un altre dels canvis introduïts és l’increment de l’ajut per als beneficiaris del segment III (autònoms i empreses de menys de 3 treballadors), que passarà de 2.000 a 3.000 €. Aquests 1.000 € addicionals els podran rebre tant les empreses que no havien presentat la sol·licitud anteriorment com les empreses que ja havien sol·licitat l’ajut anterior de 2.000 € (que rebran els 1.000 € addicionals) per poder gastar en qualsevol categoria (respectant els límits establerts). Per a les empreses del segment III (autònoms i empreses de menys de 3 treballadors) també s’obre la nova categoria “Lloc de feina segur”. En aquesta categoria serà subvencionable la compra de hardware com ordinadors portàtils i de sobretaula amb un ajut màxim de 1.000 € (els dispositius hauran de complir amb les prestacions mínimes indicades a la categoria). Tot i que les bases reguladores han estat aprovades, està PENDENT DE PUBLICACIÓ LA DATA D’OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA. Trobareu més informació a https://www.kitdigital.net/ Contacte: pimec@kitdigital.net
Compartir:

linkedin share button