Novetat en els controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya
17/11/2020

Novetat en els controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya

La Resolució d’11 de novembre de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, estableix els controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya. Aquesta resolució produirà efectes a partir del dia 23 de novembre. La norma estableix que tot passatger procedent d’un país o zona de risc dels enumerats en l’annex II que pretengui entrar a Espanya ha de disposar d’una Prova Diagnòstica d’Infecció Activa (d’ara endavant PDIA) per SARS-CoV-2 amb resultat negatiu, realitzadadins de les setanta-dues hores prèvies a l’arribada a Espanya. La PDIA per SARS-CoV-2 admesa és la PCR (RT-PCR de COVID-19). Mentre no sigui acceptat el seu ús harmonitzat a la Unió Europea, no s’admetran altres proves diagnòstiques com ara tests ràpids d’anticossos, proves ràpides de detecció d’antígens o serologies d’alt rendiment (ELISA, CLIA, ECLIA).  Així, a partir del 23 de novembre, els passatgers que entrin a Espanya per via aèria o marítima hauran de complir els requisits següents:1) Emplenar un qüestionari de salut abans de la sortida: https://www.spth.gob.es/. Es pot descarregar una aplicació al mòbil que genera un codi QR o bé portar el qüestionari en paper per tal de mostrar en el moment de l’embarcament.2) Es farà un control de temperatura a l’arribada a Espanya. En cas de mostrar una temperatura superior a 37,5 ºC, es pot negar l’entrada al passatger.3) sobre el test negatiu PCR ,no s’estableix una llista de laboratoris acreditats als països en qüestió. La llista de països s’actualitzarà cada 15 dies al web https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual…  Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.
Compartir:

linkedin share button