Noves mesures de limitació de moviments a Catalunya
13/10/2020

Noves mesures de limitació de moviments a Catalunya

PIMEC ha estat informada aquest matí, en el marc del Consell del Diàleg Social de Catalunya, de les noves mesures previstes pel Govern de la Generalitat davant les darreres dades d’evolució de la pandèmia de la Covid-19 a Catalunya. Les mesures de limitació de moviments de la població s’aplicaran durant 15 dies i entraran en vigor la nit de dijous a divendres, un cop s’hagin publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Us avancem les mesures que es contemplen:  Implementar el teletreball a les empreses en la mesura que sigui possible.Reduir al màxim la mobilitat i limitar les reunions socials a les imprescindibles.Bars i restaurants: han de romandre tancats i només poden prestar servei de dinars per emportar.Comerços i centres comercials: es limita un 30% l’aforament dels comerços (la restricció s’aplicarà independentment de la seva superfície; aquells que superin els 400 m2 a més hauran de tenir un control d’aforament a temps real).Serveis que impliquin contacte físic (que no siguin mèdics): han de romandre tancats a excepció de les perruqueries.Mercats ambulants: limitació al 30% de l’aforament.Fires, congressos i convencions: queden suspeses. Parcs i jardins: tancaran a les 20 h.Sales de joc i parcs d’atraccions: han de romandre tancats.Cinemes i teatres: reducció de l’aforament a un màxim del 50%.Universitats: han de fer les classes telemàticament.Hotels: només poden donar servei als hostes.Oci nocturn: ha de romandre tancat.Activitats i competicions esportives no professionals: queden suspeses a excepció dels entrenaments.Gimnasos: reducció al 50% de l’aforament i sempre amb cita prèvia.PIMEC s’oposa al tancament total de l’activitat d’alguns sectors i demana que l’aplicació de mesures restrictives en l’àmbit empresarial es faci de manera gradual. En aquest sentit, recorda que es pot garantir la continuïtat de l’economia amb les màximes mesures de seguretat i prevenció per a la salut de les persones.Paral·lelament, el Consell de Relacions Laborals, del qual PIMEC forma part, ha establert mesures de prevenció i higiene en els centres de treball:Promoure les mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé altres mesures quan la mobilitat sigui imprescindible, com horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars. Quan no sigui possible prioritzar el treball a distància, adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell de risc. Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d’acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries, i molt especialment dels espais comuns dels centres de treball, restringint o esglaonant el seu ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que les zones de descans permetin el distanciament entre persones o establint zones d’entrada i sortida diferenciades, entre d’altres. Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans. L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic, d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19; o bé, quan hi hagi desplaçaments per l’interior del centre de treball. En el cas d’espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no serà obligatori l’ús de la mascareta, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de persones treballadores, com dels clients o usuaris, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.
Compartir:

linkedin share button