Nova línia d’ajudes a la indústria gas intensiva
04/07/2022

Nova línia d’ajudes a la indústria gas intensiva

Real Decret-llei 11/2022, de 25 de juny, estableix una nova línia d’ajudes a la indústria gas intensiva. Els beneficiats són empreses, amb independència de la seva forma jurídica, amb domicili fiscal en territori espanyol, amb activitat durant el 2021 i 2022 en alguna de les següents activitats: Codi CNAE2009Descripció CNAE2009089Indústries extractives ncaa133Acabament de tèxtils201Fabricació de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i cautxú sintètic en formes primàries203Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d’impremta i màstics234Fabricació d’altres productes ceràmics235Fabricació de ciment, calç i guix239Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics241Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges244Producció de metalls preciosos i d’altres metalls no ferris Quantia de l’ajut per beneficiari: 2.600 euros per ocupat (a 15 de juny de 2022) amb un màxim de 400.000 euros per empresa (inclou ajudes concedides a empreses associades i vinculades). Període i lloc de sol·licitud: del 15 de juliol al 31 d’agost de 2022, a la Seu Electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració tributària. Consulta la publicació al BOE. Més informació: mbonal@pimec.org

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button