Missió comercial a Sud-àfrica
25/10/2015

Missió comercial a Sud-àfrica

CANVI DE DATES! Primera quinzena de desembre de 2015
Vols conèixer el mercat sud-africà? PIMEC, juntament amb ACCIÓ, organitza una missió comercial a Sud-àfrica. Organitzen: PIMEC i ACCIÓ Objectiu: permetre a les pimes catalanes avaluar in situ la potencialitat del mercat i les oportunitats de negoci que presenta. És també una bona ocasió per consolidar relacions comercials establertes i afermar la posició competitiva de l’empresa.  Dates: primera quinzena de desembre de 2015 Sectors prioritaris: indústria química, farmacèutic, cosmètica, automoció, metal·lúrgia, infraestructures, alimentació, enginyeria, productes de consum i materials de construcció. Subvenció: el pressupost logístic aproximat de la missió és de 1.650€*, incloent-hi el bitllet d’avió d’anada i tornada, l’hotel, els desplaçaments i les dietes. Les empreses participants rebran una subvenció de 743,75€ en concepte de borsa de viatge, si compleixen la normativa general d’ACCIÓ pertinent. * subjecte a variació segons disponibilitat de vols i allotjament. Agenda: es prepararà una agenda individualitzada de contactes empresarials per a les empreses que així ens ho sol·licitin, d’acord amb els criteris comercials especificats per elles mateixes, amb un cost de 1.200€ per a socis i de 1.400€ per a no socis. Inscripció: per formalitzar la inscripció cal entregar degudament emplenat el formulari d’inscripció i presentar el comprovant de pagament de la quota d’inscripció (350€ +IVA per a socis i 400€+IVA per a no socis) abans del 10 de novembre de 2015. dades de contacte: si vols rebre més informació, pots contactar amb nosaltres via telefònica trucant al número 93 496 45 00, o enviant un correu electrònic a lbertran@pimec.org. Condicions de participació: per poder optar a l’ajut previst per a aquesta acció, les empreses sol·licitants han de tenir la raó social a Catalunya i complir la normativa general d’ACCIÓ. En el moment de la inscripció, l’empresa haurà de presentar degudament complimentat el formulari d’inscripció i el comprovant de pagament de la transferència bancària de la quota d’inscripció indicant el concepte “Missió Sud-àfrica PIMEC 2015”. En cas de contractar agenda de negocis, l’empresa sol·licitant haurà d’assistir a les reunions preparatòries que siguin convocades per tal de definir en profunditat els perfils dels potencials partners a destinació. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades. En el supòsit que el nombre de sol·licitants sigui superior al de les places disponibles, es farà una selecció seguint els criteris següents: possibilitats de negoci al país de destinació ordre de recepció de les sol·licituds d’inscripció sol·licitud d’agenda individual La quota d’inscripció no li serà retornada. L’empresa es farà responsable de les despeses ocasionades per l’agència de viatges. En cas d’haver contractat l’agenda de negocis, si es notifica la cancel·lació amb una antelació de més de 30 dies abans de l’inici del viatge, es retornarà un 50% del cost de l’agenda. Si es notifica amb una antelació inferior a 30 dies, no es retornarà l’import. En cas de cancel·lació per part de l’empresa: Ens posarem en contacte amb les empreses seleccionades. En cas que no siguin seleccionades, se’ls retornarà la quota d’inscripció i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió. Només es duran a terme les missions comercials que compleixin el mínim de participants establert pel programa de missions comercials d’ACCIÓ. Si no es pot arribar al nombre de participants mínim requerit per causa d’anul·lacions de darrera hora per part de les empreses seleccionades, PIMEC es veurà obligada a cancel·lar la missió. En aquest cas, PIMEC realitzarà els tràmits necessaris perquè ACCIÓ concedeixi programes individuals de prospecció a la resta d’empreses interessades a mantenir el viatge. Per gestionar el cobrament de la subvenció es demanarà que l’empresa aporti el bitllet d’avió original, les factures d’hotel originals i els respectius comprovants de pagament. També serà necessari presentar un informe de resultats en el termini de 10 dies, com a màxim, després del viatge. L’empresa pot perdre el dret a la subvenció si no aporta els documents esmentats. L’empresa participant haurà de complir la quota de reserva per a la integració social de discapacitats que s’estableix a la legislació vigent (llei 13/1982 de 7 d’abril, d’integració Social de Minusvàlids) i els requisits que s’estableixen als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la llei 1/1998, de 7 de gener de Política Lingüística. Més informació:Sra. Laia Bertran93.496.45.00lbertran@pimec.org
Compartir:

linkedin share button