Mesures urgents de suport a la solvència empresarial
17/11/2020

Mesures urgents de suport a la solvència empresarial

PIMEC està elaborant una guia pràctica exclusiva per a socis de l’entitat que aclarirà tots els dubtes sobre aquesta qüestió.
El BOE publicat avui recull les mesures urgents per donar suport a la liquiditat i solvència empresarial que va anunciar ahir el Govern espanyol. La norma introdueix mesures relacionades amb els avals de l’ICO i amb la normativa concursal. Així, s’amplia, fins al 30 de juny de 2021, el termini per a la concessió de les dues línies d’avals de l’ICO. També s’amplia el termini màxim dels crèdits avalats, de manera que els clients que ho sol·licitin poden allargar el seu crèdit fins a 8 anys i el període de carència fins a 24 mesos.El Reial Decret estipula que les entitats financeres hauran de mantenir els límits de les línies de circulant fins al 30 de juny de 2021, no podran incrementar de forma injustificada el tipus d’interès ni exigir la contractació de productes vinculats als seus clients, i hauran de respondre a les sol·licituds d’ampliació en un termini màxim de 30 dies. També preveu una rebaixa del 50% en els aranzels notarials i registrals en el moment de formalitzar les operacions d’ampliació.Pel que fa a les mesures en l’àmbit concursal, s’estén fins al 14 de març de 2021 la suspensió del deure de sol·licitar la declaració de concurs de creditors, així com l’obligació del jutge d’admetre a tràmit les sol·licituds. I es perllonguen fins al 31 de gener les previsions que els jutges inadmetin a tràmit les sol·licituds d’incompliment de convenis de creditors i d’acords de refinançament. D’altra banda, s’estén fins al 30 de juny de 2021 l’autorització prèvia a inversions directes realitzades per residents d’altres països de la Unió Europea, o de l’Associació Europea de Lliure Comerç, quan es tracti de societats cotitzades o d’inversions superiors als 500 milions d’euros en societats no cotitzades de sectors estratègics. Addicionalment, s’amplia a tot 2021 el termini de vigència perquè les juntes generals o les assemblees de socis puguin celebrar-se per mitjans electrònics, quan no estigui previst en els seus estatuts. A més, mitjançant aquest Reial Decret es torna a prorrogar la mesura d’aplicar el tipus 0 de l’IVA als productes sanitaris necessaris per a la lluita contra la covid-19. A més, s’aprova el tipus del 4% d’IVA a les mascaretes. Podeu consultar aquestes mesures als articles 6 i 7 del text. L’objectiu d’aquestes mesures és evitar que empreses viables hagin de tancar per problemes temporals de liquiditat i solvència derivats de la caiguda de la seva activitat com a conseqüència de la covid-19, cosa que permetrà el refinançament o reestructuració dels seus deutes. PIMEC està elaborant una guia pràctica exclusiva per a socis de l’entitat que aclarirà tots els dubtes sobre aquesta qüestió.   Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.
Compartir:

linkedin share button