Mesures de prevenció de riscos laborals davant la Covid-19
20/04/2020

Mesures de prevenció de riscos laborals davant la Covid-19

Tenint present la represa d’activitats que s’està portant a terme en els darrers dies per part d’algunes empreses que havien aturat parcialment o totalment la seva activitat, així com les mesures que cal aplicar davant el risc de contagi, PIMEC fa un resum de les activitats i mesures que s’han de dur a terme per poder garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores a les empreses: ACTIVITATQUI L’HA DE DUR A TERME Nova avaluació de riscos amb mesures per prevenir el risc biològic  Servei de prevenció Realització d’un pla de contenció personalitzat davant de la Covid-19  Empresa o servei de prevenció Informar els/les treballadors/es de totes les mesures a tenir en compte actualment a la feina  Empresa Facilitar els EPI per poder treballar  Empresa Control de símptomes del SARS-CoV-2  Empresa Formació sobre com treballar davant la possible presència de la Covid-19  Empresa o servei de prevenció Coordinació d’activitats amb altres empreses  Empresa  Cal tenir en compte que les empreses que actuïn com a contractistes en obres de construcció hauran d’incloure un annex al pla de seguretat de l’obra amb la valoració dels riscos i una proposta de mesures preventives, que haurà d’elaborar el redactor del pla de seguretat.Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o al 93 496 45 00 (si sou socis).
Compartir:

linkedin share button