Mesures per a pimes i autònoms recollides al RDL 11/2020
31/03/2020

Mesures per a pimes i autònoms recollides al RDL 11/2020

Ahir el Govern espanyol va anunciar un nou paquet de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front als efectes del Covid-19. Aquestes iniciatives, aprovades al Consell de Ministres del 31 de març i recollides al Reial Decret Llei 11/2020, s’han publicat avui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i queden articulades en tres blocs diferents:Suport als treballadors, les famílies, els consumidors, els autònoms i els col·lectius més vulnerables. Mesures per sostenir el teixit productiu i l’ocupació. Flexibilització de diverses activitats i processos de l’Administració. A continuació detallem totes les mesures que afecten les empreses i el col·lectiu d’autònoms.Extensió de la moratòria hipotecàriaAquesta mesura forma part del primer bloc i preveu que els autònoms quedin inclosos com a part dels col·lectius que poden beneficiar-se d’aquesta moratòria. Així doncs, el termini de suspensió passa d’un a tres mesos, tot acreditant la vulnerabilitat derivada de l’estat d’alarma amb una declaració responsable del beneficiari sobre la seva situació. A més, les quotes suspeses no s’abonaran en finalitzar la suspensió, sinó que tots els pagaments restants es posposen durant el mateix període de temps.El segon bloc del paquet consta d’accions de suport al teixit productiu i consisteix en les següents mesures:Moratòries en el pagament de les cotitzacionsS’ha habilitat la Tresoreria General de la Seguretat Social per concedir de forma excepcional moratòries en el pagament de les cotitzacions socials. En el cas dels autònoms, els que siguin beneficiaris de la prestació per cessament d’activitat podran abonar, fora de termini i sense cap recàrrec, les cotitzacions del mes de març corresponents als dies previs a la declaració de l’estat d’alarma.Ajornament del pagament de deutesEs permet a empreses i autònoms que no tinguin en vigor l’ajornament de pagament de deutes amb la Seguretat Social que puguin sol·licitar fins al 30 de juny l’ajornament del pagament dels deutes que hagin d’ingressar entre l’abril i el juny. A més, es facilita la realització dels tràmits relatius a l’ajornament del pagament de deutes, moratòries o devolucions d’ingressos indeguts a través del sistema RED de comunicació electrònica.Prestació extraordinària per cessament d’activitatS’adapta la norma per incloure-hi la situació de determinats col·lectius que tinguin un alt grau d’estacionalitat, com l’agrari, el cultural o els vinculats a esdeveniments com la Setmana Santa.Pagament de subministraments bàsicsS’estableixen mesures perquè les empreses i els autònoms puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l’aigua o el gas, i que poden arribar a la possibilitat de suspendre el pagament. Les quantitats s’abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l’estat d’alarma.Flexibilització i ampliació de préstecs i ajuts Es flexibilitzen els procediments de les convocatòries de préstecs i ajuts de la Secretaria General d’Indústria i Pimes. Les garanties per a nous préstecs en procés de resolució podran presentar-se un cop finalitzi l’estat d’alarma. Així mateix, es podran sol·licitar modificacions en els quadres d’amortització de préstecs ja concedits a projectes industrials.S’amplia en 60 milions la dotació per a la Companyia Espanyola de Refinançament (CERSA) perquè pugui avalar més operacions, i s’habilita l’ICEX per retornar a les empreses les quotes pagades per a la participació a fires i altres activitats de promoció internacional afectades o cancel·lades amb motiu del Covid-19.Se suspèn durant un any i sense necessitat de sol·licitud prèvia el pagament d’interessos i amortitzacions dels crèdits de la Secretaria d’Estat de Turisme, i també s’inclou el CDTI entre els organismes que podran agilitzar ajudes al sector empresarial. D’altra banda, s’introdueix la flexibilitat en la comercialització de combustibles, de manera que es permet endarrerir la data d’inici de comercialització de benzina amb especificació estival i s’amplien dos mesos (des de la finalització de l’estat d’alarma) els permisos d’accés i connexió a xarxes elèctriques per donar seguretat jurídica als promotors de projectes de generació elèctrica.
Compartir:

linkedin share button