Mesures extraordinàries aprovades pel Govern espanyol en els terminis concursals
17/03/2020

Mesures extraordinàries aprovades pel Govern espanyol en els terminis concursals

El Reial Decret-Llei 8/2020, de 17 de març, preveu, entre altres mesures mentre estigui vigent l’estat d’alarma, la suspensió de terminis en la presentació de concurs de creditors i la comunicació de negociacions amb creditors per aconseguir un acord extrajudicial de pagaments o per obtenir adhesions per a un acord de refinançament.Així, aquesta mesura preveu el següent:Limita a dos mesos, un cop vençut el termini de l’estat d’alarma, el període perquè qualsevol creditor pugui presentar concurs necessari.Aquesta mesura pot tenir especial rellevància donada la situació en la qual es troba el país a causa de la crisi sanitària. Les pimes i els autònoms estan desembocant en una situació d’insolvència com la prevista en la Llei Concursal, és a dir, no poder atendre el pagament d’obligacions de forma regular al seu venciment, circumstància que pot ser actual o imminent. El trencament que s’està produint en les cadenes de pagament segons el que preceptua la Llei Concursal preveu que:El deutor té l’obligació de presentar concurs de creditors en el termini de tres mesos, amb penalització de possible responsabilitat concursal.En cas de demora, si aquesta suposa –per manca de diligència– un increment del deute o passiu.Estableix un termini de tres mesos per presentar el concurs quan s’està negociant amb creditors i s’ha comunicat al jutjat aquestes negociacions, prèvies a la presentació de concurs, com a eina per evitar-lo.Per tant, l’article 43 del RDL estableix la suspensió d’aquests terminis per a la presentació del concurs, tant si hi ha negociacions prèvies com si no, i no només pel que fa a la suspensió dels terminis processals sinó també en coherència amb la situació actual.Les situacions d’insolvència que recull la Llei Concursal, actualment provocades per la crisi sanitària, responen a causes conjunturals i alienes al propi deutor, o millor dit: qui involuntàriament no pot complir amb les obligacions de pagament dins de termini, per la qual cosa no es pot veure perjudicat per uns terminis establerts per a situacions ordinàries.
Compartir:

linkedin share button