Menys tràmits per a les pimes a les duanes
02/02/2015

Menys tràmits per a les pimes a les duanes

Les pimes exportadores reben un fort impuls, ja que augmenta el límit d’exempció per declarar a les duanes espanyoles l’intercanvi de béns entre els Estats membres de la UE. L’augment és de 250.000€ a 400.000€. Això suposa una reducció significativa de la càrrega administrativa a les pimes ja que es vol fomentar la sortida a l’exterior. Els declarants hauran de complimentar el valor estadístic de la mercaderia objectiu, és a dir, disminueixen les obligacions formals de les pimes mentre que s’incrementen els requisits que han de complir les companyies més grans. Amb aquest canvi augmenta la qualitat de la informació i disminueix la càrrega administrativa. L’avantatge més clar de cara als nostres socis és que, mentre no s’arribi als 400.000€ que fixa l’Ordre d’Hisenda com a límit, els tràmits burocràtics es redueixen, cosa que facilitarà l’exportació a altres països. Més informació: DEPARTAMENT INTERNACIONAL Sr. Xavier Guiu Telèfon: 934 964 501 Correu electrònic: xguiu@pimec.org
Compartir:

linkedin share button