Marca & Innovació: Programa de Diferenciació Competitiva per a CEOS (Girona)
19/09/2023

Marca & Innovació: Programa de Diferenciació Competitiva per a CEOS (Girona)

PIMEC us convida a participar en el Programa Marca & Innovació que organitza ICEX conjuntament amb l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, l’escola de negocis Esic i el Fòrum de Marques Renomenades Espanyoles amb cinc sessions a celebrar cada dijous entre el 19 d’octubre i el 16 de novembre del 2023. És de caràcter gratuït i és dirigit a fer que els CEOs de 25 pimes gironines i municipis limítrofs de la província de Barcelona millorin el disseny la seva estratègia d’innovació a través d’enfortir la marca i així emprendre de manera més sòlida el procés d’internacionalització de les seves empreses.En concret, el programa de Diferenciació Competitiva per a CEOs aporta els coneixements essencials en matèria de gestió dels intangibles per prendre decisions de manera més àgil i eficient en un ecosistema en constant evolució. És una experiència d’aprenentatge intensiva, que ofereix les eines clau per impulsar la marca i la innovació com a palanques de competitivitat i generació de valor.Es recomana participar-hi especialment perquè com a CEO de l’empresa, s’ha de tenir una visió estratègica dels actius intangibles que permeti generar avantatges competitius duradors i un creixement internacional sostingut. A més a més, val la pena remarcar que el programa compta amb un equip d’experts de les millors empreses especialistes en reputació, valoració de marques, employer branding, digitalització de marques, sostenibilitat, propietat intel·lectual i industrial.Alguns dels requisits essencials per participar-hi són els següents:Ser CEO d’una empresa espanyola de qualsevol sector.Disposar d’una facturació superior a 5 milions d’euros.Desenvolupar activitats/accions internacionals.Mostrar orientació a la marca i a la innovació.Oferir compromís d’assistència per part del CEO.En cas d’estar interessat a participar-hi, pots ampliar informació sobre el programa o formalitzar la teva inscripció a través dels següents enllaços:InformacióInscripcions
Compartir:

linkedin share button