Llista resum de l'afectació de l'estat d'alarma en els tràmits tributaris
13/04/2020

Llista resum de l’afectació de l’estat d’alarma en els tràmits tributaris

L’Agència Tributària de Catalunya ha elaborat un llistat sobre l’afectació de l’estat d’alarma en els tràmits tributaris davant la crisi sanitària, social i econòmica causada pels efectes del Covid-19. Entre altres qüestions, aquest llistat destaca:AutoliquidacionsImpost sobre les estades en establiments turístics: S’ajorna el termini a l’octubre.Impost sobre begudes ensucrades envasades: S’ajorna el termini al juliol.Impost sobre successions: S’amplia el termini.Taxa sobre el joc/ Màquines: Es bonifica la taxa.Altres impostos que gestiona l’Agència Tributària de Catalunya: Se suspèn el termini.Nota sobre impost renda i patrimoni: L’AEAT manté els terminis.Pagament de liquidacions i deutes, ajornaments i fraccionamentsS’amplia el termini a 30 d’abril o 20 de maig de 2020.Pagaments de liquidacions en període voluntari.Pagament de provisions de constrenyiment.Pagament de deutes ajornats o fraccionats.Pagament de deutes en què s’ha denegat l’ajornament o fraccionament.Terminis de requeriments, embargaments, al·legacions i altresNotificats abans del 18 de març: S’amplia el termini al 30 d’abril. També s’amplia fins al 30 d’abril el termini per contestar requeriments, atendre diligències d’embargament, presentar al·legacions i altres, que no haguessin conclòs abans del 18 de març, llevat que una norma general prevegi un termini superior.Notificats a partir del 18 de març: S’amplia el termini al 20 de maig de 2020.Terminis per a la interposició de recursos de reposició i reclamacions economicoadministrativesS’amplia el termini: Si el 14 de març encara no havia finalitzat el termini per a la interposició del recurs o la reclamació, el termini per a la interposició s’inicia l’1 de maig i finalitza el 30 de maig.Procediment inspectorS’amplia el termini: Segons es tracti d’un termini obert abans o després del 18 de març, el termini s’amplia al 30 d’abril o al 20 de maig de 2020. Per a més informació, podeu consultar la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.
Compartir:

linkedin share button