Línia d'avals per a autònoms i empreses afectats per la guerra a Ucraïna
10/05/2022

Línia d’avals per a autònoms i empreses afectats per la guerra a Ucraïna

El Consell de Ministres ha aprovat l’acord que recull les característiques del primer tram de la Línia d’Avals per a persones professionals autònomes i empreses, per un import de fins a 5.000 milions d’euros, que forma part de les mesures incloses al Pla de resposta a la guerra a Ucraïna aprovades al Reial Decret-llei 6/2022. La nova línia reforçarà la liquiditat de persones professionals autònomes i empreses que s’estiguin veient afectats per l’increment dels preus de l’energia, primeres matèries o electricitat a conseqüència de la guerra, garantint així l’accés a la liquiditat. Aquesta línia d’avals s’emmarca en el nou marc temporal d’ajuts aprovat per la Comissió Europea, destinats a donar suport al teixit productiu i l’economia europea davant dels efectes econòmics del conflicte a Ucraïna. El primer tram aprovat de 5.000 milions d’euros, que serà gestionat per l’Institut de Crèdit Oficial en col·laboració amb les entitats financeres, s’adreça a totes les persones professionals autònomes i empreses de tots els sectors econòmics afectats per la guerra a Ucraïna, amb excepció del sector financer i d’assegurances. Els avals es destinaran a garantir noves operacions de finançament concedides per les entitats financeres, i podran sol·licitar-los fins a l’1 de desembre de 2022 les persones professionals autònomes i empreses que no es trobin en situació de morositat ni en procediment concursal a la data de signatura de l’operació, ni estiguin subjectes a sancions per part de la Unió Europea, ni tinguin al moment de sol·licitud de l’aval cap procés d’execució d’avals gestionats per l’ICO. L’aval garantirà fins al 80% dels nous préstecs d’operacions sol·licitades amb un import màxim avalat de fins a 400.000 euros amb caràcter general, o 35.000 euros per a empreses del sector primari, aqüicultura o pesca, en una o diverses operacions de préstec. En aquests casos, l’aval emès tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit amb un termini màxim de 10 anys. Per a préstecs per un volum superior l’aval podrà garantir fins al 80% de l’import del crèdit per a pimes i persones professionals autònomes i fins al 70% per a la resta d’empreses, si bé l’import total del préstec no podrà ser més gran del 15% del volum de negocis anual mitjà total del beneficiari durant els tres darrers exercicis, o del 50% dels costos de l’energia en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud del préstec. Per a aquests préstecs, l’aval també coincidirà amb el termini d’amortització de l’operació, que serà fins a vuit anys. Totes les operacions comptaran, a sol·licitud del deutor, amb un període de carència inicial del principal de 12 mesos i les entitats financeres hauran de mantenir obertes les línies de circulant dels seus clients fins al 31 de desembre del 2022. Així mateix, les entitats financeres hauran d’aplicar els millors usos i pràctiques bancàries en benefici dels clients i no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte. A més, el Consell de Ministres té previst abordar divendres que ve la rebaixa de la factura elèctrica de les llars i de les empreses. La Comissió Europea ha preautoritzat la proposta presentada per Espanya i Portugal i tots dos governs estan treballant per fer els ajustaments que se’ls han sol·licitat i aprovar el mecanisme de forma paral·lela.  Pots consultar la publicació al BOE en aquest enllaç.  Més informació: ajuts@pimec.org
Compartir:

linkedin share button