Les pimes demanen un entorn econòmic adequat per aconseguir el progrés social en la Declaració de La Hulpe
17/04/2024

Les pimes demanen un entorn econòmic adequat per aconseguir el progrés social en la Declaració de La Hulpe

Amb data 16 d’abril de 2024, signàvem ahir a través de l’SMEunited la declaració de La Hulpe.
Els eixos plantejats a la Declaració de La Hulpe seran els pilars sobre els quals, a través del diàleg social, es traçarà l’agenda social de la Unió Europea del pròxim mandat. Una agenda que situa la necessitat de vetllar per impulsar els recursos i mesures que fomentin el progrés econòmic i social. Des de PIMEC, juntament amb la resta d’organitzacions que conformem l’SME United, hem incorporat a La Hulpe la importància de situar la productivitat i la competitivitat, especialment de les mipimes, com a element crític i estratègic per al creixement econòmic. Així mateix, hem situat la necessitat d’impulsar accions per abordar l’escassetat de mà d’obra qualificada, com el reconeixement de les competències i qualificacions dins de la UE, de manera interoperable, incloses les dels nacionals de tercers països. En aquest sentit, des de PIMEC i l’SMEUnited seguim incorporant al diàleg social en l’àmbit europeu la necessitat d’actuar amb urgència per recuperar la competitivitat europea i reforçar la posició de les nostres empreses, en particular les mipimes, a través de la reducció de les càrregues administratives, eines i orientació a mida perquè les pimes adaptin els seus models i processos de negoci i la revisió del marc normatiu per garantir-ne la coherència i adaptació a les mipimes, pensant primer en petit. Voldríem informar-vos que, tot i no ser objectiu d’aquesta Declaració, l’element de la competitivitat es tractarà en el pròxim Consell Europeu. Consulteu el document: https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/media/bj0adazv/declaration-finale.pdf Més informació: smiro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button