L’empresa pot denegar l’adaptació de jornada, lligada a una reducció per cura de menor, quan hi conc
07/09/2023

L’empresa pot denegar l’adaptació de jornada, lligada a una reducció per cura de menor, quan hi conc

El Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria, mitjançant la seva sentència 474/2023, de 19 de juny de 2023, entén vàlida la denegació de la sol·licitud d’adaptació de jornada, lligada a una reducció de jornada per cura de menor, quan realment hi concorren causes objectives que la justifiquen.Amb el naixement de la criatura, una persona treballadora (que reuneix la condició de representant legal de la plantilla i de delegada de prevenció de riscos) va sol·licitar la reducció de jornada en una hora i mitja al dia i l’adaptació del seu horari, passant de treballar de les 8:30 hores a les 13:00 hores i de les 14:30 hores a les 18:00 hores, a treballar de les 9:00 hores a les 15:30 hores.La sol·licitud va ser denegada per l’empresa per falta de concordança entre els horaris dels equips, que haurien de ser modificats, i en atenció al pla de prevenció de riscos laborals que requereix la presència de dues persones operàries per a realitzar treballs en altura.Entén el tribunal que el dret a la reducció de jornada per cura de menor (articles 37.5, 37.6 i 37.7 de l’Estatut dels Treballadors) i el dret a l’adaptació i concreció horària (article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors) són drets fonamentals que poden constituir un factor de discriminació (articles 10 i 14 de la Constitució espanyola de 1978) i que, enfront d’una denegació, ha de valorar-se la justificació i proporció de la resposta de l’empresa.Si bé el dret de reducció de jornada es pot exercir dins de la jornada ordinària, el dret a l’adaptació de jornada no comprèn el canvi d’horari de forma unilateral que faculti la persona treballadora per a configurar la jornada de treball sense cap mena de límits, sinó que, per contra, faculta la persona treballadora per exercir un poder de negociació en què l’empresa, de bona fe, ha de realitzar ofertes i contraofertes reals.Així, s’entén justificada la denegació de l’adaptació per raons organitzatives en haver-se acreditat que, en la franja de les 13:00 hores a les 14:30 hores, hi ha avisos de treball i necessitats de recanvis de peces i materials que, per raó de prevenció de riscos laborals, han de ser atesos per dues persones operàries i la persona sol·licitant es trobaria sola en el centre de treball. Tanmateix, es denega la indemnització de danys i perjudicis per vulneració de drets fonamentals, de 3.125 euros, en no apreciar-se cap indici de vulneració i/o discriminació. Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el Departament Jurídic de PIMEC.
Compartir:

linkedin share button