L’afiliació al RETA augmenta a Catalunya en un +2,37% respecte al gener de 2014
12/02/2015

L’afiliació al RETA augmenta a Catalunya en un +2,37% respecte al gener de 2014

Valoració d’Autònoms PIMEC sobre les darreres dades d’afiliació al RETA L’afiliació al RETA es va situar a Catalunya en 530.301 persones, i augmenta en un
Barcelona, 13 de febrer de 2015. L’afiliació al règim d’autònoms a Catalunya es va situar al gener en 530.301 persones, i augmenta en relació al mateix mes de l’any anterior en un +2,37%. Pel que fa al conjunt de l’Estat, aquesta xifra es va situar en 3.110.596 persones, un +2,51%. Per províncies, la variació ha estat d’un +2,71% a Barcelona, d’un +2,14% a Girona, un +0,18% a Lleida i un +1,87% a Tarragona. Aquestes dades suposen un lleuger descens de l’afiliació al règim d’autònoms respecte al mes de desembre de 2014, concretament un -0,46% a Catalunya. Per províncies, aquesta variació ha estat d’un -0,45% a Barcelona, d’un -0,61% a Girona, d’un -0,4% a Lleida i d’un -0,38% a Tarragona. Pel que fa al conjunt de l’Estat, disminueix en relació al mes anterior en un -0,51%. Des d’AUTÒNOMS PIMEC valorem positivament l’evolució en l’afiliació al RETA dels darrers mesos, especialment en un mes de gener que acostuma a ser complex per al col·lectiu. Malgrat això, seguim demanant mesures per tal d’impulsar al màxim les potencialitats dels autònoms. En aquest sentit, la publicació dels resultats de l’Ordre EMO/289/2014, de 17 de setembre, per la qual es feia la convocatòria quadriennal per a la determinació de la representativitat de les associacions professionals del treball autònom en l’àmbit de Catalunya i es desenvolupaven els criteris objectius per a la seva determinació, en què AUTÒNOMS PIMEC ha assolit la primera posició amb una puntuació de 89,5 punts sobre 100, ha de permetre impulsar un nou marc de concertació per al col·lectiu d’autònoms a Catalunya i que s’hauria de materialitzar en breu, en el si del Consell del Treball Autònom de Catalunya. Aquest nou marc de diàleg ha de servir per seguir impulsant el conjunt de reivindicacions dels autònoms en matèria de cotitzacions socials, equiparació de drets entre treballadors autònoms i assalariats, o quant a la potenciació de la segona oportunitat per a aquells autònoms que vulguin tornar a emprendre. Per altra banda, continuarem urgint les administracions públiques a fer un major esforç per a la reactivació dels fluxos de crèdit; l’impuls de noves mesures per fer front a la morositat existent i que tendeixin a reduir els terminis de pagament; una fiscalitat més atractiva que incentivi l’activitat econòmica, o continuar avançant cap a la simplificació administrativa entesa de manera integral.
Compartir:

linkedin share button