L\\\'Ajuntament de Parets del Vallès convoca subvencions per a activitats que contractin persones en situació d’atur que participin en els projectes del Servei Local d’Ocupació per l’any 2024
17/04/2024

L\\\’Ajuntament de Parets del Vallès convoca subvencions per a activitats que contractin persones en situació d’atur que participin en els projectes del Servei Local d’Ocupació per l’any 2024

L’objecte de les subvencions de la present convocatòria és donar suport a les activitats que fomentin la contractació de persones participants en els projectes de l’SLOP (Servei Local d’Ocupació).   Podran ser beneficiaris/àries d’aquesta subvenció: – Les persones físiques o jurídiques. – Les societats civils privades. – Les associacions o entitats sense afany de lucre. – Les comunitats de béns.   Els requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, són:
  • Desenvolupar una activitat i adherir-se com a empresa usuària de l’SLOP.
  • Formalitzar un contracte laboral amb data d’incorporació entre l’1 d’octubre de 2023 i el 30 de setembre de 2024, i d’acord amb els requisits de les bases, amb una persona que reuneixi alguna d’aquestes condicions:
    • Ser usuari/ària de l’SLOP i haver estat derivat/ada a l’oferta de treball mitjançant el servei d’intermediació de l’SLOP.
    • Tenir contracte laboral en el marc dels Plans d’Ocupació de l’Ajuntament de Parets del Vallès
    • Ser usuari/ària de les polítiques actives que es duen a terme a l’SLOP en el moment d’aquesta subvenció.
  El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2024 per a la concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria serà de 70.000 €.   Els sol·licitants que compleixin amb les condicions requerides podran acollir-se a aquesta mesura l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins al 6 d’octubre del 2024.   El tràmit de sol·licitud l’haurà de presentar una persona amb poders per actuar davant l’administració.   Publicació al BOPB. https://bop.diba.cat/anunci/3610971/convocatoria-per-a-la-concessio-de-subvencions-per-a-activitats-que-contractin-persones-en-situacio-d-atur-que-participin-en-els-projectes-del-servei-local-d-ocupacio-per-a-l-any-2024-versio-en-catala-i-castella-ajuntament-de-parets-del-valles     Més informació: marrabal@pimec.org
Compartir:

linkedin share button