KIT CONSULTING: De 12.000 a 24.000 € en ajuts d’assessorament digital
14/06/2024

KIT CONSULTING: De 12.000 a 24.000 € en ajuts d’assessorament digital

El 18 de juny a les 11 h s’obrirà el procés de sol·licituds, que estarà obert fins al 31 de desembre de 2024 o fins a exhauriment del pressupost. SOL·LICITA EL KIT CONSULTING Es tracta d’un ajut enfocat a la contractació de serveis d’assessorament per impulsar la transformació digital de les pimes. Els serveis els prestaran els assessors digitals acreditats escollits pels beneficiaris de l’ajut, els quals guiaran les empreses per establir un full de ruta en la seva digitalització. Poden sol·licitar l’ajut les empreses d’entre 10 i 250 treballadors (es comptabilitza la mitjana de treballadors a la Seguretat Social dels 12 mesos anteriors a la data de sol·licitud): – Empreses d’entre 10 i 50 treballadors: 12.000 € – Empreses d’entre 50 i 100 treballadors: 18.000 € – Empreses d’entre 100 i 250 treballadors: 24.000 € L’import es pot utilitzar per contractar un o diversos serveis d’assessorament del catàleg del programa, escollint entre les 10 categories disponibles (l’import màxim subvencionable per cada categoria és de 6.000 € amb un mínim de 100 hores de feina per cada acord firmat): -Servei d’Assessorament en Intel·ligència Artificial -Servei d’Assessorament en Anàlisi de Dades (bàsic) -Servei d’Assessorament en Anàlisi de Dades (avançat) -Servei d’Assessorament en Vendes Digitals -Servei d’Assessorament en Processos de Negoci o Processos de Producció -Servei d’Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci -Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (bàsic) -Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (avançat) -Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (preparació per a Certificació) -Servei d’Assessorament “360” en Transformació Digital MÉS INFORMACIÓ
Compartir:

linkedin share button