Josep Ginesta: “Valorem positivament la resiliència del mercat de treball, però al 2022 no hem resol
02/01/2023

Josep Ginesta: “Valorem positivament la resiliència del mercat de treball, però al 2022 no hem resol

La patronal demana pel 2023 disposar de més i millors dades que permetin analitzar la realitat del mercat de treball de la forma més clara possible davant els canvis normatius i els dubtes que genera el còmput dels fixes discontinusEl secretari general de PIMEC assenyala que “cal que hi hagi una bona i eficient interacció entre els serveis públics d’ocupació i les empreses per evitar que es segueixi produint la paradoxa de que amb un alt atur registrat no es cobreixin les vacants” Barcelona, 3 de gener del 2022. El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha valorat positivament la resiliència del mercat de treball català al llarg de l’any 2022, si bé no és raonable que amb 344.000 aturats tinguem empreses que no cobreixen les seves vacants. Tot i això, ha assenyalat que “no podem considerar-ho un èxit perquè la recuperació ha estat inferior a la que es preveia, i tenim clars símptomes d’alentiment, amb pèrdues a l’afiliació i menys vigor a la contractació”. A més, ha apuntat que “el veritable èxit seria que durant l’any 2023 les dades d’atur registrat s’aproximessin a les 240.000 persones aturades, la xifra més baixa registrada de la que tenim constància a Catalunya”.D’altra banda, el secretari general de la patronal s’ha referit a la necessitat de disposar d’indicadors i estadístiques clares en relació al comportament de l’atur registrat. “De cara a l’any 2023, demanem disposar de més i millors dades que ens permetin analitzar el mercat de treball de la forma més realista possible, tenint en compte que al llarg de l’any 2022 s’han produït certs dubtes al voltant de la qualitat de la dada”, ha afirmat. En aquest sentit ha proposat que les persones amb contracte fixe discontinu es registrin i computin com atur registrat en els períodes d’inactivitat, per evitar distorsions en l’anàlisi, atès que actualment, malgrat disposar d’una expectativa de feina, no es computen.Així mateix, PIMEC demana que l’any 2023 hi hagi una millor i més eficient interacció entre els serveis públics d’ocupació i les empreses. D’aquesta manera, s’aconseguiria que “totes les vacants pendents de cobrir per les empreses quedessin registrades i identificades, evitant així que les dades puguin conduir a equívocs”.Seguidament, ha fet una anàlisi profunda de les dades: L’atur a Catalunya s’ha situat en 346.338 persones registrades, 2.644 persones menys respecte al mes anterior (-0,76%). Aquesta dada marca una tendència similar per a aquest mes abans de la pandèmia, el desembre és un mes en què habitualment es redueix lleument l’atur. Amb tot, amb les dades d’aquest mes es constata que s’ha reduït la bossa de persones aturades generada a partir de febrer de 2020. A continuació, ha establert una comparativa en relació amb l’any anterior. “L’atur es redueix un 6,18%, sent aquest el vintè mes en què l’atur disminueix respecte a l’any anterior”.En comparació amb el conjunt de l’Estat, ha indicat que a Catalunya s’ha produït una menor reducció intermensual i una menor reducció interanual. A continuació, ha explicat que s’han formalitzat 173.009 contractes laborals, el 38,8% dels quals són indefinits (67.150 contractes), mentre que un 61,2% són temporals (105.859 contractes). Per altra banda, tot i celebrar que es millorin les dades de contractació fixa, i hi hagi més ocupació estable, s’ha mostrat convençut del fet que “amb una contractació laboral més flexible, hi hauria més ocupació i menys atur registrat”, tot fent referència a que aquest any 2022 s’han fet 500.000 contractes de treball menys que a l’any 2019 o 2018.Per part seva, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha parlat de les dades de l’atur segons la perspectiva de gènere, tot constatant una reducció intermensual del 0,35% respecte al mes de novembre en el cas dels homes i una reducció de l’1,06% en el cas de les dones. En el cas de les persones joves, ha indicat que va reduint-se moderadament l’atur en les persones menors de 25 anys, situant-se en 19.787 persones menors de 25 anys en situació d’atur.En relació amb la permanència a l’atur, ha explicat que 309.651 aturats del mes de novembre encara ho són al desembre, la qual cosa suposa que el 88,7% es manté aturat, una taxa de permanència que pateix un augment respecte a novembre. Cal destacar que hi ha hagut 36.687 entrades i 39.331 sortides, de les quals 18.542 han estat per col·locació, que representa el 47,1% de les sortides i suposen 5.887 persones menys en termes absoluts respecte al mes de novembre. Així doncs, la taxa de sortida per col·locació se situa en el 5,3%, la 2a més baixa dels darrers 10 anys, només superada l’any 2020, coincidint amb la pandèmia. D’altra banda, ha explicat que “l’atur de llarga durada afecta el 41,51% de les persones aturades, en concret 143.769 persones. En aquest cas, a més, la taxa de sortida per col·locació es redueix fins a l’1,3%”.Finalment, la directora de l’Àrea de Treball ha posat novament en relleu l’actual situació de desajust entre l’oferta i la demanda en el mercat de treball. “Un 35% de les empreses tenen dificultats per cobrir els seus llocs de treball. Per aquest motiu, cal intensificar les polítiques actives de foment de la contractació i de foment de la formació professional”, ha afirmat.

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button