Josep Ginesta: “El mercat de treball català resisteix, tot i que moderadament, però les dades d’atur
02/11/2022

Josep Ginesta: “El mercat de treball català resisteix, tot i que moderadament, però les dades d’atur

El secretari general de PIMEC apunta que si no s’hagués canviat el criteri de no computar els fixos discontinus, l’atur hauria augmentat en 20.000 persones, segons estima la patronal L’entitat reclama que es faci pública la informació relativa a les persones que s’han exclòs del còmput per poder tenir una informació real del comportament del mercat de treball, alhora que proposa una recomposició estadística de les dades. Barcelona, 3 de novembre del 2022. El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, ha exigit avui “una recomposició estadística consensuada, homologada i transparent de les dades de l’atur registrat, que permetin fer una anàlisi real del mercat de treball”. Ho ha fet durant la roda de premsa de valoració de les de l’atur del mes d’octubre, després de constatar un canvi de criteri en la determinació de persona aturada, que exclou les persones registrades amb contractes fixos discontinus en els períodes d’inactivitat. Ginesta ha assenyalat que estem davant “d’una ficció estadística, ja que no s’han tingut en compte els fixos discontinus, que fins ara sí que es computaven. Això ha fet alterar el resultat d’aquest mes d’octubre, ja que si s’haguessin tingut en compte el comportament de l’atur hauria anat a l’alça en aproximadament 20.000 persones, segons estimacions de PIMEC”. També ha concretat que “es pot divergir sobre si s’han de computar o no aquestes persones treballadores en l’atur registrat, però el que no és raonable és que es comparin dades de períodes aplicant criteris i mesurant coses diferents”.Malgrat això, el secretari general ha assenyalat que “no volem ser catastrofistes, perquè no estem destruint ocupació de moment, però preferim mantenir un optimisme responsable”. En aquest sentit, ha afegit que “si bé hi ha un indicador d’alentiment, Catalunya resisteix malgrat que sigui modestament”.  Seguidament, ha fet una anàlisi profunda de les dades: L’atur a Catalunya s’ha situat en 347.996 persones registrades, 6.322 persones menys respecte al mes anterior (-1,78%). Aquesta dada trenca la tendència observada, fet que ens han fet sospitar del canvi de criteri. Amb tot, amb les dades d’aquest mes es constata que s’ha reduït la bossa de persones aturades generada a partir de febrer de 2020. A continuació, ha establert una comparativa en relació amb l’any anterior. “L’atur es redueix un 7,93%, sent aquest el divuitè mes en què l’atur disminueix respecte a l’any anterior, encara que a un ritme molt més lent que abans de l’estiu”. En comparació amb el conjunt de l’Estat ha indicat que s’ha produït una major reducció intermensual i una menor reducció interanual. També ha explicat que s’han formalitzat 237.523 contractes laborals, el 45,8% indefinits amb un total de 108.787, i 128.736 contractes temporals, xifra que suposa el 54,2%.Per part seva, la directora de l’Àrea de Treball de PIMEC, Sílvia Miró, ha parlat de les dades de l’atur segons la perspectiva de gènere, tot constatant que l’atur femení es redueix de manera més intensa que el masculí, amb una disminució de l’1,65% en el cas de les dones i de l’1,96% respecte al mes de setembre en el cas dels homes. En el cas de les persones joves, ha indicat que continua augmentant l’atur en aquest col·lectiu, tendència iniciada al mes d’agost, augmentant intermensualment en 466 (+2,3%) les persones menors de 25 anys en situació d’atur. Davant d’aquestes xifres, Miró ha demanat reactivar les polítiques actives de foment a la contractació d’aquest col·lectiu, com s’ha fet els primers mesos de l’any, a través d’incentius a la contractació.En relació amb la permanència a l’atur, ha dit que 304.445 aturats del mes de setembre encara ho són a l’octubre, la qual cosa suposa que el 85,9% es manté aturat. Cal destacar que hi ha hagut 43.551 entrades i 49.873 sortides, el 67,3% de les quals han estat per col·locació. “La taxa de sortida per col·locació disminueix situant-se en el 7,5% i la durada mitjana de la demanda es tradueix en 8,2 mesos”. Pel que fa a l’atur de llarga durada, segueix en nivells elevats, afectant el 42,90% de les persones en situació d’atur i constata el nivell formatiu com un element estratègic amb relació a la situació de les persones davant el mercat de treball i a la competitivitat de les empreses. En darrer lloc, ha alertat que el canvi de criteri en el càlcul de l’atur pot tenir un impacte en la definició de les prioritats de les polítiques actives per a l’ocupació, que incideixi negativament en la seva eficiència. 

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button