Intrapreneur. L’emprenedor intern
27/09/2015

Intrapreneur. L’emprenedor intern

La creixent importància de l’emprenedor intern o Intrapreneur és una realitat davant dels processos de canvi i de creixement empresarial. Són col·laboradors que es diferencien de la resta per la seva capacitat de visionar oportunitats allà on altres només veuen dificultats. Les empreses no poden perdre de vista aquestes capacitats i han de dissenyar espais adients que permetin aflorar les idees i projectes a través de programes de gestió del talent. Cap emprenedor pot ser-ho si la seva organització no fomenta i aprofita el talent intern. Es fa necessari que l’empresa generi expectatives i ofereixi oportunitats als seus col·laboradors que permetin a l’intraemprenedor posar en marxa les seves capacitats. Així, a l’emprenedor intern se’l reconeix per la seva intel·ligència triomfant definida com l’habilitat de sortejar les dificultats i de gestionar les pròpies capacitats amb vista a la consecució de fites i reptes professionals. La competitivitat actual fa necessari impulsar i donar suport a aquests col·laboradors per posar en marxa projectes i idees innovadores que permetin la ràpida adaptació a nous entorns econòmics i socials. Des de PIMEC podem ajudar-te a implementar un programa d’identificació de potencial i de gestió del talent. Més informació: DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I FORMACIÓ Sra. Claudia Canes Consultora Recursos Humans Correu electrònic: ccanes@pimec.org
Compartir:

linkedin share button